Zoznam kultúrnych pamiatok v Sabinove

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Sabinov v okrese Sabinov.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol Jarková ul. 73
KÚ: Orkucany

Poloha
708-10817/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Očisťovania P.M.

Múr ohradný Nahrať súbor Múr ohradný Jarková ul. 73
KÚ: Orkucany

Poloha
708-10817/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Zvonica Nahrať súbor Zvonica Jarková ul. 73
KÚ: Orkucany

Poloha
708-10817/3 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový
č. 386
KÚ: Sabinov

Poloha
708-348/1 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Cintorín-Sabinov
KÚ: Sabinov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
708-4260/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sýkora Ľudovít; 1897-1981,antifašist

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Hollého ul.
KÚ: Sabinov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
708-1485/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Cirbusová Jolana; 1884-1940,prozaička

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Hollého ul.
KÚ: Sabinov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
708-4265/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stenhura E.; 1893-1931,maliar

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Hollého ul.
KÚ: Sabinov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
708-1484/1 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nosák-Nezabudov; 1818-1877,básnik

Cintorín židovský Nahrať súbor Cintorín židovský Hollého ul. 25
KÚ: Sabinov

Poloha
708-11315/0 Unifikovaný názov PO: cintorín židovský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Židovský cintorín

Kostol Nahrať súbor Kostol Nálepku kpt. ul. 194
KÚ: Sabinov

Poloha
708-365/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.nemecký; nemecký evanjelický kostol

Kostol Nahrať súbor Kostol Nálepku kpt. ul. 195
KÚ: Sabinov

Poloha
708-365/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.slovenský; slovenský evanjelický kostol

Pomník s reliéfmi Nahrať súbor Pomník s reliéfmi Slobody nám.
KÚ: Sabinov

Poloha
708-1483/0 Unifikovaný názov PO: pomník s reliéfmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: II.sv.v.; pomník obetiam II.sv.v.

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Slobody nám. 2
KÚ: Sabinov

Poloha
708-1484/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nosák-Nezabudov; 1818-1877,básnik

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 7
KÚ: Sabinov

Poloha
708-11281/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; patricijský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 8
KÚ: Sabinov

Poloha
708-11291/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 9
KÚ: Sabinov

Poloha
708-350/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 11
KÚ: Sabinov

Poloha
708-11282/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 13
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3814/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 15
KÚ: Sabinov

Poloha
708-351/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 17
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3815/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 21
KÚ: Sabinov

Poloha
708-11292/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 25
KÚ: Sabinov

Poloha
708-11293/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 27
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3816/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 31
KÚ: Sabinov

Poloha
708-352/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; fara

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 33
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3817/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 35
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3818/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 37
KÚ: Sabinov

Poloha
708-353/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 39
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3819/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 41
KÚ: Sabinov

Poloha
708-354/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 43
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3820/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 45
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3822/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 47
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3824/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 48
KÚ: Sabinov

Poloha
708-362/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 50
KÚ: Sabinov

Poloha
708-10060/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 53
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3827/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 55
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3828/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Slobody nám. 57
KÚ: Sabinov

Poloha
708-2030/1 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mestský úrad

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 58
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3830/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 60
KÚ: Sabinov

Poloha
708-358/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 62
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3833/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 63
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3834/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 64
KÚ: Sabinov

Poloha
708-357/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 65
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3835/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 66
KÚ: Sabinov

Poloha
708-11294/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 67
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3836/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 69
KÚ: Sabinov

Poloha
708-11283/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 70
KÚ: Sabinov

Poloha
708-356/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 71
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3837/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 72
KÚ: Sabinov

Poloha
708-11057/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 73
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3838/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 74
KÚ: Sabinov

Poloha
708-355/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 75
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3839/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 77
KÚ: Sabinov

Poloha
708-11284/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 83
KÚ: Sabinov

Poloha
708-11285/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Škola Nahrať súbor Škola Slobody nám. 85
KÚ: Sabinov

Poloha
708-3840/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér; Žiacky domov

Lýceum pamätné Nahrať súbor Lýceum pamätné Slobody nám. 100
KÚ: Sabinov

Poloha
708-363/1 Unifikovaný názov PO: lýceum pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Fabry Samuel; 1769-1826,učiteľ,osv.čin.

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Slobody nám. 100
KÚ: Sabinov

Poloha
708-363/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Fabry Samuel; 1769-1826,učiteľ,osv.čin.

Kostol Nahrať súbor Kostol Slobody nám. 102
KÚ: Sabinov

Poloha
708-364/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Krstiteľa

Zvonica Nahrať súbor Zvonica Slobody nám. 101
KÚ: Sabinov

Poloha
708-364/2 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol Nahrať súbor Kostol Slobody nám. 103
KÚ: Sabinov

Poloha
708-364/3 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nepoškvr.počatia P.M.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty