Zoznam kultúrnych pamiatok v Trebišove

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Trebišov v okrese Trebišov.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR)[1].

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná 43
KÚ: Trebišov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
811-1634/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP-boje

Kláštor paulínov Nahrať súbor Kláštor paulínov Štefánikova ul. 55
KÚ: Trebišov

Poloha
811-4/1 Unifikovaný názov PO: kláštor paulínov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: paulínsky

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Štefánikova ul. 59
KÚ: Trebišov

Poloha
811-4/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Navštívenia P.M.; paulínsky

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Štefánikova ul. 61
KÚ: Trebišov

Poloha
811-1/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Andrássyovský

Čeladník
Nahrať súbor
Čeladník Štefánikova ul. 64
KÚ: Trebišov

Poloha
811-1/2 Unifikovaný názov PO: čeladník

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Stavba hospodárska
Nahrať súbor
Stavba hospodárska Štefánikova ul. 62
KÚ: Trebišov

Poloha
811-1/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Jazdiareň
Nahrať súbor
Jazdiareň Štefánikova ul. 63
KÚ: Trebišov

Poloha
811-1/4 Unifikovaný názov PO: jazdiareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Maštaľ
Nahrať súbor
Maštaľ Štefánikova ul. 66
KÚ: Trebišov

Poloha
811-1/5 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Stavba hospodárska
Nahrať súbor
Stavba hospodárska Štefánikova ul. 66
KÚ: Trebišov

Poloha
811-1/6 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Hrad
Nahrať súbor
Hrad Štefánikova ul. 0
KÚ: Trebišov

Poloha
811-1/7 Unifikovaný názov PO: hrad

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ruina; Trebišovský hrad

Mauzóleum
Nahrať súbor
Mauzóleum Štefánikova ul. 0
KÚ: Trebišov

Poloha
811-1/8 Unifikovaný názov PO: mauzóleum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Andrássy; Andrássyovské mauzóleum

Park
Nahrať súbor
Park Štefánikova ul. 0
KÚ: Trebišov

Poloha
811-1/9 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol základy Štefánikova ul. 0
KÚ: Trebišov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
811-1/10 Unifikovaný názov PO: kostol základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Ducha

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty