Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Šenkvice

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Šenkvice v okrese Pezinok.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol Chorvátska ul. 52,
KÚ: Veľké Šenkvice

Poloha
107-551/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Anny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta i. Chorvátska ul. 52,
KÚ: Veľké Šenkvice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-551/2 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: S bašta opevnenia

Bašta ii. Nahrať súbor Bašta ii. Chorvátska ul. 52,
KÚ: Veľké Šenkvice

Poloha
107-551/3 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: V bašta opevnenia

Bašta iii. Nahrať súbor Bašta iii. Chorvátska ul. 52,
KÚ: Veľké Šenkvice

Poloha
107-551/4 Unifikovaný názov PO: bašta iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J bašta opevnenia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta iv. Chorvátska ul. 52,
KÚ: Veľké Šenkvice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-551/5 Unifikovaný názov PO: bašta iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z bašta opevnenia

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Chorvátska ul. 52,
KÚ: Veľké Šenkvice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
107-551/6 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie kostola

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty