Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ladce

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ladce v okrese Ilava.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Ladce

Poloha
302-797/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 1
KÚ: Ladce

Poloha
302-742/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka 1
KÚ: Ladce

Poloha
302-742/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka sv.Valentína

Park Nahrať súbor Park
KÚ: Ladce

Poloha
302-742/3 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Park pri kaštieli

Aleja Nahrať súbor Aleja
KÚ: Ladce

Poloha
302-742/4 Unifikovaný názov PO: aleja

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Skleník
KÚ: Ladce

Poloha
302-742/5 Unifikovaný názov PO: skleník

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

stav v septembri 2015: neexistuje (zbúrané)
Altánok Nahrať súbor Altánok
KÚ: Ladce

Poloha
302-742/6 Unifikovaný názov PO: altánok

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty