Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Lednické Rovne

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Lednické Rovne v okrese Púchov.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ
č. 365,366,367,728
KÚ: Lednické Rovne

Poloha
308-745/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 368
KÚ: Lednické Rovne

Poloha
308-746/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Michala;farský kostol sv.Michala

Veža vyhliadková Nahrať súbor Veža vyhliadková
č. 1203
KÚ: Lednické Rovne

Poloha
308-745/2 Unifikovaný názov PO: veža vyhliadková

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Veža býv.far.kostola

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník
č. 1205
KÚ: Lednické Rovne

Poloha
308-745/3 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;Sarkofág gr.Aspremontovej

Mauzóleum Nahrať súbor Mauzóleum
č. 1206
KÚ: Lednické Rovne

Poloha
308-745/4 Unifikovaný názov PO: mauzóleum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Schreiber Jozef

Park Nahrať súbor Park
KÚ: Lednické Rovne

Poloha
308-745/5 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Jazero Nahrať súbor Jazero
KÚ: Lednické Rovne

Poloha
308-745/6 Unifikovaný názov PO: jazero

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Plastika Nahrať súbor Plastika
KÚ: Lednické Rovne

Poloha
308-745/7 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Neptún

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Kaštieľska ul. 203
KÚ: Medné

Poloha
308-717/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Park Nahrať súbor Park Kaštieľska ul. 203
KÚ: Medné

Poloha
308-717/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty