Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sklabiňa

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Sklabiňa v okrese Martin.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pomník so sochou Nahrať súbor Pomník so sochou
KÚ: Sklabiňa

Poloha
506-682/0 Unifikovaný názov PO: pomník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP 28;socha vojaka-partizána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko
KÚ: Sklabiňa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2210/0 Unifikovaný názov PO: hradisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané;Hradisko Orešie

Pamätník Nahrať súbor Pamätník
KÚ: Sklabiňa

Poloha
506-3454/0 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP

Dom pamätný s pam.tab. Nahrať súbor Dom pamätný s pam.tab.
č. 15
KÚ: Sklabiňa

Poloha
506-3456/0 Unifikovaný názov PO: dom pamätný s pam.tab.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánsky štáb

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Miesto pamätné s pam.tab.
č. 20
KÚ: Sklabiňa

Poloha
506-3458/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné s pam.tab.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánska brigáda

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.pam.
č. 22
KÚ: Sklabiňa

Poloha
506-3459/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.pam.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný;štáb 2.part.brig.M.R.Štefánika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 22
KÚ: Sklabiňa

Poloha
506-3459/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánsky štáb-sídlo;štáb 2.part.brig.M.R.Štefánika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný
č. 93
KÚ: Sklabiňa

Poloha
506-3455/0 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP;Dom bratov Samčíkovcov

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty