Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Svätý Anton

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Svätý Anton

Poloha
602-2241/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Vendelín

Súsošie Nahrať súbor Súsošie
KÚ: Svätý Anton

Poloha
602-2242/0 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Trojica

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ 1
KÚ: Svätý Anton

Poloha
602-1209/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Koháryovský kaštieľ

Park Nahrať súbor Park
KÚ: Svätý Anton

Poloha
602-1209/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Sýpka Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Svätý Anton

Poloha
602-1209/3 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka
KÚ: Svätý Anton

Poloha
602-1209/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Skleník
KÚ: Svätý Anton

Poloha
602-1209/5 Unifikovaný názov PO: skleník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Stavba hospodárska Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 292-293
KÚ: Svätý Anton

Poloha
602-1209/6 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná - Bytovky,dom s drev.verandou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
KÚ: Svätý Anton

Poloha
602-1209/7 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bufet,zámocká viecha

Stanica mýtna Nahrať súbor Stanica mýtna
č. 32
KÚ: Svätý Anton

Poloha
602-11807/0 Unifikovaný názov PO: stanica mýtna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná - Mýtna a prepriahacia stanica

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 431
KÚ: Svätý Anton

Poloha
602-1206/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Antona Pustovníka

Zvonica Nahrať súbor Zvonica
KÚ: Svätý Anton

Poloha
602-1206/2 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty