Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Veľké Leváre

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Veľké Leváre v okrese Malacky v Bratislavskom kraji.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 59,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2193/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 62,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2194/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 64,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2195/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 67,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2196/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 68,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2197/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka Habánsky dvor 69
(pri dome č.69)
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-760/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník xv. Habánsky dvor 69
(záhrada habánskej kaplnky)
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-11484/15 Unifikovaný názov PO: náhrobník xv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis "I E Ad7 2 2"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník xvi. Habánsky dvor 69
(záhrada habánskej kaplnky)
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-11484/16 Unifikovaný názov PO: náhrobník xvi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis "Ad7 FK 58"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník xvii. Habánsky dvor 69
(záhrada habánskej kaplnky)
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-11484/17 Unifikovaný názov PO: náhrobník xvii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis "MA 1730"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník xviii. Habánsky dvor 69
(záhrada habánskej kaplnky)
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-11484/18 Unifikovaný názov PO: náhrobník xviii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis "1736 T K"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník xix. Habánsky dvor 69
(záhrada habánskej kaplnky)
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-11484/19 Unifikovaný názov PO: náhrobník xix.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;bez nápisu

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 70,71,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2198/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 72,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2199/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 73,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2200/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 75,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2201/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 78,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-759/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný;Izerov dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica Habánsky dvor 78
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-759/2 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pivnica pri habánskom múzeu

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 79,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2202/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 80,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2203/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 81,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2204/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla nepálená;Habánsky dom

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 82,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2205/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 83,84,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2206/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 85,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2207/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 86,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2208/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 98
(v hĺbke parcely)
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2210/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 99,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2211/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Habánsky dvor 100,101,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-2212/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Pinelova ul. 759
(V strede obce)
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-761/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Pinelova ul. 759
(V strede obce)
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-761/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol Nahrať súbor Kostol SNP ul. 151,
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-763/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pranier SNP ul.
(Pred kostolom)
KÚ: Veľké Leváre

Poloha
106-762/0 Unifikovaný názov PO: pranier

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník i. Štefánikova ul.
(areál obecného úradu)
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-11484/1 Unifikovaný názov PO: náhrobník i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis "1730"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník ii. Štefánikova ul.
(areál obecného úradu)
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-11484/2 Unifikovaný názov PO: náhrobník ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis "KARV 1732 Sen 1 6 febre

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník iii. Štefánikova ul.
(areál obecného úradu)
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-11484/3 Unifikovaný názov PO: náhrobník iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis "I G 1733"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník iv. Štefánikova ul.
(areál obecného úradu)
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-11484/4 Unifikovaný názov PO: náhrobník iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis "G S 1736"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník v. Štefánikova ul.
(areál obecného úradu)
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-11484/5 Unifikovaný názov PO: náhrobník v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis "W W 1736"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník vi. Štefánikova ul.
(areál obecného úradu)
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-11484/6 Unifikovaný názov PO: náhrobník vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis "I R 1745"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník vii. Štefánikova ul.
(areál obecného úradu)
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-11484/7 Unifikovaný názov PO: náhrobník vii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis"IVSEF CSCHETERLE 1749 T

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník viii. Štefánikova ul.
(areál obecného úradu)
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-11484/8 Unifikovaný názov PO: náhrobník viii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis"GERGEL KELER 1751"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník ix. Štefánikova ul.
(areál obecného úradu)
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-11484/9 Unifikovaný názov PO: náhrobník ix.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis "K S 1760"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník x. Štefánikova ul.
(areál obecného úradu)
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-11484/10 Unifikovaný názov PO: náhrobník x.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis "ANO 17+61 K*E I E"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník xi. Štefánikova ul.
(areál obecného úradu)
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-11484/11 Unifikovaný názov PO: náhrobník xi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis nezistený (malta)

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník xii. Štefánikova ul.
(areál obecného úradu)
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-11484/12 Unifikovaný názov PO: náhrobník xii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis nečitateľný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník xiii. Štefánikova ul.
(areál obecného úradu)
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-11484/13 Unifikovaný názov PO: náhrobník xiii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;nápis nezistený (malta)

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník xiv. Štefánikova ul.
(areál obecného úradu)
KÚ: Veľké Leváre

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
106-11484/14 Unifikovaný názov PO: náhrobník xiv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;bez nápisu

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty