Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Myjava

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Myjava sa nachádza 40 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Myjava
Obec Počet pamiatok
Brestovec 0
Brezová pod Bradlom 18
Bukovec 2
Hrašné 0
Chvojnica 0
Jablonka 0
Kostolné 0
Košariská 5
Krajné 3
Myjava 15
Podkylava 0
Polianka 1
Poriadie 1
Priepasné 1
Rudník 0
Stará Myjava 0
Vrbovce 4