Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Trebišov

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Trebišov sa nachádza 135 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Trebišov
Obec Počet pamiatok
Bačka 1
Bačkov 2
Bara 1
Biel 3
Boľ 1
Borša 2
Boťany 1
Brehov 2
Brezina 1
Byšta 0
Cejkov 0
Čeľovce 2
Čerhov 0
Černochov 1
Čierna 0
Čierna nad Tisou 0
Dargov 0
Dobrá 1
Dvorianky 0
Egreš 0
Hraň 4
Hrčeľ 0
Hriadky 0
Kašov 1
Kazimír 2
Klin nad Bodrogom 1
Kožuchov 1
Kráľovský Chlmec 2
Kravany 1
Kuzmice 0
Kysta 0
Ladmovce 0
Lastovce 1
Leles 7
Luhyňa 1
Malá Tŕňa 2
Malé Ozorovce 2
Malé Trakany 1
Malý Horeš 1
Malý Kamenec 0
Michaľany 0
Nižný Žipov 1
Novosad 0
Nový Ruskov 1
Parchovany 1
Plechotice 0
Poľany 1
Pribeník 3
Rad 1
Sečovce 2
Sirník 0
Slivník 0
Slovenské Nové Mesto 1
Soľnička 0
Somotor 1
Stanča 1
Stankovce 0
Strážne 0
Streda nad Bodrogom 10
Svätá Mária 0
Svätuše 2
Svinice 0
Trnávka 0
Trebišov 13
Veľaty 0
Veľká Tŕňa 33
Veľké Ozorovce 1
Veľké Trakany 3
Veľký Horeš 1
Veľký Kamenec 4
Viničky 2
Višňov 1
Vojčice 0
Vojka 2
Zatín 1
Zbehňov 0
Zemplín 3
Zemplínska Nová Ves 1
Zemplínska Teplica 2
Zemplínske Hradište 0
Zemplínske Jastrabie 1
Zemplínsky Branč 0