Zoznam kultúrnych pamiatok vo Zvolene

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Zvolen v okrese Zvolen.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Val
KÚ: Zvolen

Poloha
611-12079/1 Unifikovaný názov PO: val

Bližšie určenie; zaužívaný názov: obranný val na Dráhach

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko výšinné
KÚ: Môtová

Poloha
611-1205/1 Unifikovaný názov PO: hradisko výšinné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané,prezentované - Hradisko Priekopa

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
KÚ: Zolná

Poloha
611-1127/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Mateja - stredoveká nástenná maľba

Miesto pamätné Nahrať súbor Miesto pamätné
KÚ: Zolná

Poloha
611-1185/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: letisko

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Povstaleckých letcov ul. 68
KÚ: Zolná

Poloha
611-1128/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1130/1 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Bašta Nahrať súbor Bašta
č. 3879
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1130/2 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Bastión Nahrať súbor Bastión
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1130/3 Unifikovaný názov PO: bastión

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SZ bastión mestského opevnenia

Bastión Nahrať súbor Bastión Tótha V.P. ul.
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1130/4 Unifikovaný názov PO: bastión

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SV bastión mestského opevnenia

Bastión Nahrať súbor Bastión Dobronivská cesta
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1130/5 Unifikovaný názov PO: bastión

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J bastión mestského opevnenia

Palác hradný
Nahrať súbor
Palác hradný
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1131/1 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ruina - Zvolenský hrad

Priekopa hradná
Nahrať súbor
Priekopa hradná
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1131/2 Unifikovaný názov PO: priekopa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Veža hradná
Nahrať súbor
Veža hradná
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1131/3 Unifikovaný názov PO: veža hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Brána opevnenia
Nahrať súbor
Brána opevnenia
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1131/4 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradná

Cintorín vojnový Nahrať súbor Cintorín vojnový
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1186/1 Unifikovaný názov PO: cintorín vojnový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rumunská armáda

Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1186/2 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí vojaci rum.armády

Cintorín vojnový Nahrať súbor Cintorín vojnový
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1187/0 Unifikovaný názov PO: cintorín vojnový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armáda

Cintorín pamätný Nahrať súbor Cintorín pamätný
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1188/0 Unifikovaný názov PO: cintorín pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1189/0 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zavraždení obcania

Miesto pamätné s pam.tab. Nahrať súbor Miesto pamätné s pam.tab.
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1198/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné s pam.tab.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zavraždení občania - Poprava 128 antifaš.

Vozeň pancierový
Nahrať súbor
Vozeň pancierový
KÚ: Zvolen

Poloha
611-2732/0 Unifikovaný názov PO: vozeň pancierový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP - tankový vozen+tank Škoda Lt.35

Vlak pancierový
Nahrať súbor
Vlak pancierový
KÚ: Zvolen

Poloha
611-2888/0 Unifikovaný názov PO: vlak pancierový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP

Cintorín pamätný s pomníkom Nahrať súbor Cintorín pamätný s pomníkom
KÚ: Zvolen

Poloha
611-2891/0 Unifikovaný názov PO: cintorín pamätný s pomníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: symbolický,SNP - Symbolický cintorín obetí SNP

Divadlo
Nahrať súbor
Divadlo Divadelná ul. 3
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1195/1 Unifikovaný názov PO: divadlo

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cinnost osvetová - Divadlo J.G.Tajovské

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Divadelná ul. 3
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1195/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: činnost osvetová

Tlačiareň pamätná Nahrať súbor Tlačiareň pamätná Divadelná ul. 5
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1194/1 Unifikovaný názov PO: tlačiareň pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: povstalecká tlačiaren

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Divadelná ul. 5
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1194/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: povstalecká tlačiaren

Nápis pamätný Nahrať súbor Nápis pamätný Jesenského ul. 11
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1200/0 Unifikovaný názov PO: nápis pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armáda

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný Jesenského-Môtovská ul. 2
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1191/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štáb vojenský

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Jesenského-Môtovská ul. 2
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1191/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štáb vojenský

Banka Nahrať súbor Banka Kozáčekova ul. 2
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1193/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Legiobanka

Gymnázium pamätné Nahrať súbor Gymnázium pamätné Masarykova ul. 20
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1196/1 Unifikovaný názov PO: gymnázium pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánska nemocnica

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Masarykova ul. 20
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1196/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP - PT voj.nemocnice

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Moyzesa Štefana ul. 1,3,5,7,4,6,8,10
KÚ: Zvolen

Poloha
611-12108/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štátne bytové,úradnícke domy

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie Moyzesa Štefana ul.
KÚ: Zvolen

Poloha
611-12108/2 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oplotenie

Banka pamätná Nahrať súbor Banka pamätná Sládkovičova ul. 10
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1192/1 Unifikovaný názov PO: banka pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánsky štáb

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Sládkovičova ul. 10
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1192/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánsky štáb

Palác
Nahrať súbor
Palác SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/1 Unifikovaný názov PO: palác

Bližšie určenie; zaužívaný názov: palác s nádvorím - Zvolenský zámok

Kaplnka hradná Nahrať súbor Kaplnka hradná SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: palác s nádvorím

Nádvorie hradné i. Nahrať súbor Nádvorie hradné i. SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/3 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: palác s nádvorím - Vnútorné nádvorie

Studňa hradná Nahrať súbor Studňa hradná SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/4 Unifikovaný názov PO: studňa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: palác s nádvorím - Hradná studna

Brána opevnenia Nahrať súbor Brána opevnenia SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/5 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie hradu

Stavba i. Nahrať súbor Stavba i. SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/6 Unifikovaný názov PO: stavba i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie hradu

Stavba ii. Nahrať súbor Stavba ii. SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/7 Unifikovaný názov PO: stavba ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie hradu

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/8 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie hradu

Bašta i. Nahrať súbor Bašta i. SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/9 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie hradu - Bašta východná

Bašta ii. Nahrať súbor Bašta ii. SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/10 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie hradu - Bašta juhovýchodná

Bašta iii. Nahrať súbor Bašta iii. SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/11 Unifikovaný názov PO: bašta iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie hradu - Bašta západná

Bašta iv. Nahrať súbor Bašta iv. SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/12 Unifikovaný názov PO: bašta iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie hradu - Bašta severozápadná

Nádvorie hradné ii. Nahrať súbor Nádvorie hradné ii. SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/13 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: opevnenie hradu - Vonkajšie nádvorie

Úprava sadovnícka Nahrať súbor Úprava sadovnícka SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/14 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: historická zeleň

Studňa hradná Nahrať súbor Studňa hradná SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1129/15 Unifikovaný názov PO: studňa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: areál parku

Kostol
Nahrať súbor
Kostol SNP nám.
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1132/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Alžbety

Park Nahrať súbor Park SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1132/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pomník Nahrať súbor Pomník SNP nám. 0
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1190/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v II.sv.v.

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 22
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1136/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 23
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1135/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 25
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1137/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový SNP nám. 26
KÚ: Zvolen

Poloha
611-10684/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Wittmanov dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 28
KÚ: Zvolen

Poloha
611-10685/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 31
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1134/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 32
KÚ: Zvolen

Poloha
611-10686/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 32
KÚ: Zvolen

Poloha
611-10686/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 34
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1139/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 36
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1140/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 36 - 51
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1142/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 37
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1138/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 41
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1143/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: patricijský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 41
KÚ: Zvolen

Poloha
611-10770/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový - Bayerov dom

Múr parcelačný Nahrať súbor Múr parcelačný SNP nám. 41
KÚ: Zvolen

Poloha
611-10770/2 Unifikovaný názov PO: múr parcelačný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hraničný,kamenný

Kostol
Nahrať súbor
Evanjelický kostol svätej Trojice SNP nám. 54
KÚ: Zvolen

Poloha
611-1133/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty