Zoznam medicínskych článkov/Ú

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 7 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

účUpraviť

Účinná látka · Účinnosť terapie

únUpraviť

Únava organizmu

úrUpraviť

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou · Úraz

úsUpraviť

Ústav lekárskej kozmetiky · Ústna dutina