Únava organizmu

Únava (lat. fatigatio), vyčerpanosť je stav organizmu na základe predošlého zaťaženia, choroby, alebo potreby spánku.

Jednou z príčin únavy je aj nedostatok spánku. Pri extrémnom nedostatku spánku si telo deficit spánku vynucuje v mnohých prípadoch "mikrospánkom", ktorý sa stáva často aj príčinou mnohých nešťastí, predovšetkým dopravných nehôd.

Svalová únava vyplýva z hromadenia metabolitov v krvi či vo svaloch. Býva sprevádzaná subjektívne pociťovanými prejavmi zhoršeného vnímania, zníženej pozornosti, spomalenia reakcií a pod.

Únava môže mať aj psychické príčiny, napr.môže vyplývať aj z monotónnosti práce.

ZdrojeUpraviť