Zoznam vládcov Aššuru

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam vládcov Aššuru zobrazuje všetkých vládcov Aššuru (a Asýrie) od nejasných začiatkov až do zániku Novoasýrskej ríše na konci 7. storočia pred Kr. Delenie kráľov do dynastií je len pomocné – má slúžiť na lepšiu orientáciu v dlhom zozname.

Roky sú uvedené podľa strednej chronológie.

    1. dynastia (cca 22502100 pred Kr.) upraviť

    2. dynastia (cca 2100 pred Kr.) upraviť

    1. dynastia (znova pri moci; cca 21002030 pred Kr.) upraviť

    3. dynastia (cca 20301815 pred Kr.) upraviť

    4. dynastia (18151330 pred Kr.) upraviť

    5. dynastia (13291193 pred Kr.) upraviť

    6. dynastia (11921051 pred Kr.) upraviť

    7. dynastia (1049722 pred Kr.) upraviť

    8. dynastia (722609 pred Kr.) upraviť