Zoznam známych portov

zoznamový článok projektov Wikimedia

IANA zodpovedá za priraďovanie čísel portov špecifickým aplikáciám. Známe porty sú z rozsahu 0-1023. Na UNIXových systémoch vyžaduje otvorenie portu z tohoto rozsahu rootovské oprávnenie. Čísla registrovaných portov sú v rozsahu 1024-49151. Čísla z intervalu 49152-65535 sú privátne alebo dynamické porty nepoužívané žiadou registrovanou aplikáciou.

IANA nepresadzuje dodržiavanie týchto zásad, je to jednoducho odporúčanie. Niekedy sa porty používajú pre inú aplikáciu ako je ich oficiálne IANA určenie. Môže to byť napríklad trójsky kôň alebo bežne používaný program, ktorý nedostal od IANA registrovaný port alebo rozsah portov.

ICANN uzatvorila 21. marca 2001 zmluvu s vládou USA a v súčasnosti vykonáva úlohu IANA.

Úplný aktuálny zoznam priradení portov IANA je na http://www.iana.org/assignments/port-numbers.

0 až 1023 upraviť

 • 1/tcp TCP Multiplexor
 • 7/tcp Echo Protocol
 • 7/udp Echo Protocol
 • 9/tcp Discard Protocol
 • 9/udp Discard Protocol
 • 13/tcp Daytime Protocol
 • 17/tcp Quote of the Day
 • 19/tcp Chargen Protocol
 • 19/udp Chargen Protocol
 • 20/tcp FTP dáta
 • 21/tcp FTP riadenie
 • 22/tcp SSH Bezpečné prihlasovanie, kopírovanie súborov (scp, sftp) a port forwarding
 • 23/tcp Telnet nezabezpečená textová komunikácia
 • 25/tcp SMTP Simple Mail Transfer Protocol (E-mail)
 • 53/tcp DNS Domain Name Server
 • 53/udp DNS
 • 67/udp BOOTP BootStrap Protocol (Server) Tiež ho používa DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
 • 68/udp BOOTP BootStrap Protocol (Klient) Tiež ho používa DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
 • 69/udp TFTP Trivial File Transfer Protocol
 • 70/tcp Gopher predchodca WWW
 • 79/tcp finger Finger
 • 80/tcp HTTP Hypertext Transfer Protocol (WWW)
 • 88/tcp Kerberos Autentifkačný agent
 • 110/tcp POP3 Post Office Protocol (E-mail)
 • 113/tcp ident server starého identifikačného systému
 • 119/tcp NNTP prenos usenet newsgroups
 • 139/tcp NetBIOS
 • 143/tcp IMAP4 Internet Message Access Protocol (E-mail)
 • 161/udp SNMP, Simple Network Management Protocol
 • 162/udp SNMP, Simple Network Management Protocol: trapy
 • 514/udp syslog logovanie aktivity systému
 • 443/tcp HTTPS bezpečný prenos webstránok
 • 445/tcp Microsoft-DS (Active Directory, Zdieľané priečinky Windows, Sasser-worm)
 • 445/udp Microsoft-DS SMB zdieľanie súborov
 • 591/tcp FileMaker 6.0 Web Sharing (HTTP alternatíva, pozri port 80)
 • 666/tcp Mutiplayer hry Doom od id Software cez TCP
 • 993/tcp IMAP4 Internet Message Access Protocol (E-mail) cez TLS
 • 995/tcp POP3 Post Office Protocol (E-mail) cez TLS

1024 až 49151 upraviť

 • 1080/tcp SOCKS Proxy
 • 1194/tcp OpenVPN
 • 1194/udp OpenVPN
 • 1352/tcp IBM Lotus Notes/Domino RCP
 • 1433/tcp Microsoft-SQL-Server
 • 1434/tcp Microsoft-SQL-Monitor
 • 1434/udp Microsoft-SQL-Monitor
 • 1984/tcp Big Brother
 • 3128/tcp HTTP používané web cache systémami a štandardný port programu Squid
 • 3306/tcp MySQL Databázový systém
 • 3389/tcp Microsoft Terminal Server (RDP)
 • 5060/tcp SIP - VoIP protokol
 • 5190/tcp AOL a AOL Instant Messenger
 • 5222/tcp XMPP klientské spojenie
 • 5269/tcp XMPP serverové spojenie
 • 5432/tcp PostgreSQL Databázový systém
 • 6000/tcp X11 X-windows
 • 6667/tcp IRC, Internet Relay Chat
 • 8000/tcp iRDMI. Často sa mylne používa namiesto 8080.
 • 8080/tcp HTTP Alternatívna (http-alt) alebo WWW cacheovacia služba (web cache). Často sa používa, keď na jednom stroji bežia dva web servre, pre proxy a caching server, alebo na spúšťanie web servera bez rootovských oprávnení. Pozri aj port 80. Tomcat ho tiež používa ako štandardný port.
 • 8118/tcp privoxy filtrujúca http proxy služba
 • 9009/tcp Pichat serverové - P2P chat systém

Neregistrované porty upraviť

Toto sú porty, ktoré môžu byť bežne používané, ale nie sú formálne registrované u IANA. Kde je použitie v konflikte s registrovanou aplikáciou je zaznačené KONFLIKT.

 • 1337/tcp WASTE Program na kryptované zdieľanie súborov
 • 1521/tcp Oracle štandardný server spojenia s databázou (KONFLIKT s registrovaným použitím: nCube License Manager)
 • 2082/tcp CPanel štandardný port programu (KONFLIKT s registrovaným použitím: Infowave Mobility Server)
 • 2083/tcp CPanel štandardný šifrovaný port programu (KONFLIKT s registrovaným použitím: Infowave Mobility Server)
 • 2086/tcp Web Host Manager štandardný port programu (KONFLIKT s registrovaným použitím: GNUnet)
 • 2087/tcp Web Host Manager štandardný šifrovaný port programu (KONFLIKT s registrovaným použitím: GNUnet)
 • 5000/tcp Universal plug-and-play Windows network device interoperability (KONFLIKT s registrovaným použitím: commplex-main)
 • 5223/tcp XMPP štandardný port SSL klientského spojenia
 • 5800/tcp VNC protokol vzdialenej pracovnej plochy (použitie cez HTTP)
 • 5900/tcp VNC protokol vzdialenej pracovnej plochy (štandardný port)
 • 6881/tcp BitTorrent často používaný port
 • 6969/tcp BitTorrent port trackera (KONFLIKT s registrovaným použitím: acmsoda)
 • 7659/tcp,udp Polypheny databázový systém (používateľské rozhranie)
 • 27960/udp (through 27969) id Software Quake 3 a hry založené na Quake 3
 • 31337/tcp Back orifice Nástroj pre vzdialenú administráciu (often Trojan horse) ("31337" je „Leet speak“ verzia "Elite")

Externé odkazy upraviť