Zväzok agenta

Zväzok agenta (Štátnej bezpečnosti) bol vedený k osobe agenta. Zhromažďovali sa v ňom písomnosti o osobe agenta, ako aj správy, ktoré agent podával.

Agent bol tajný spolupracovník, ktorý plnil úlohy pri odhaľovaní, rozpracovávaní a dokumentovaní protištátnej trestnej činnosti a úlohy, ktoré mali zabrániť takejto trestnej činnosti. V registračných protokoloch je táto kategória uvádzaná pod skratkami A, TS alebo Ag.

Pozri ajUpraviť