Zväzok dôverníka

Zväzok dôverníka alebo spis dôverníka je spis štátnej bezpečnosti, v ktorom sa zhromažďovali informácie, ktoré pomáhali plniť previerkové, pomocné a orientačné úlohy štátnobezpečnostnej povahy v súvislosti s odhaľovaním alebo objasňovaním protištátnej činnosti.