Zväzok tajného spolupracovníka

Zväzok tajného spolupracovníka alebo spis tajného spolupracovníka v ŠtB môže byť: