Hydrologický kolektor

(Presmerované z Zvodnenec)

Hydrologický kolektor (iné názvy: zvodnenec, zvodnený kolektor (vody), kolektor, vodonosný horizont, akvifer) je podzemná vrstva (horizont) hornín a sedimentov nasiaknutá podzemnou vodou. V tomto priestore sa voda nachádza vo voľných póroch, puklinách a pod. ako voda v špongii.

1. hydrogeologický kolektor - zvodnená vrstva; 2. hydrogeologický poloizolátor; 3. pásmo prevzdušnenia; 4. hladina podzemnej vody; 5. napätá hladina podzemnej vody; 6. zvodnenec s voľnou hladinou; 7. hlboká studňa; 8. suchá studňa; 9. artézska studňa

Medzinárodná skupina hydrológov začala pracovať na prvom celosvetovom projekte zamerania podzemných zdrojov vody. Mapovaním hraníc akviferov a spracovaním následných štúdií budúceho využitia vody z týchto rezervoárov chcú vypracovať podrobného sprievodcu pre krajiny, ktoré by sa inak k potrebným odborným informáciám nedostali. Pracovná skupina zriadená Medzinárodnou organizáciou hydrológov má názov Manažment cezhraničných zdrojov podzemnej vody.