Ária (z tal. vzduch) je skladba pre sólový spev s inštrumentálnym sprievodom, prevažne orchestrálnym. Najbežnejšia je v opere, ale môže byť aj súčasťou oratória, alebo kantáty. Existujú aj koncertné árie, ktoré nikdy neboli súčasťou nejakého väčšieho diela (napr. Beethovenova ária Ah Perfido, alebo viaceré Mozartove koncertné árie).

Krátka ária sa nazýva arietta.

Prvé známe árie poznáme zo 14. storočia. Postupne sa zdokonalovali. V 17. storočí bola pre ne typická forma ternaria, skladajúca sa z troch častí, v ktorej posledná časť bola opakovaním začiatku árie (podľa schémy A-B-A). Tieto ária sa nazývajú aj "da capo árie". Árie v operách boli od seba väčšinou oddelené "recitatívmi" alebo nejakým hudobným motívom (bez spevu). Árie pritom mohli charakterizovať nejakú postavu (obvykle vstupné árie), ale hlavne vyjadrovali pocity postáv (láska, nenávisť, strach, túžba a podobne), kým recitatívy obvykle posúvali dejovú líniu dopredu (typické napr. pre Mozartove opery). V niektorých operách môže byť recitatív potlačený a árie môžu nadväzovať jedna na druhú (napr. Verdiho opera Nabucco), alebo dokonca plynule do seba prechádzať (keď je vôbec tažké od seba odlíšiť jednotlivé árie), napr. Wagnerove opery.

Príklady árií

upraviť

Bizet: Carmen - pieseň Toreádora

Verdi: Rigoletto - "La Donna E Mobile"

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.