Úžina

rozlišovacia stránka

Úžina môže byť:

  • úzky pás zeme, zovretý pohoriami, skalami (zriedkavo aj morom) a pod., čiže tiesňava, priesmyk, šija a pod., pozri napr. tiesňava, priesmyk, prielom, šija
  • v anatómii: zúžené miesto v niektorej časti organizmu
  • vo fonetike: umiestnením jazyka vytvorený úzky priestor v ústnej dutine, ktorým prechádza výdychový prúd pri artikulácii niektorých hlások, pozri úžina (fonetika)

Úžina alebo morská úžina môže byť:

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.