Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (skratka ÚPV SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva, na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.[1]

Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Ročne registruje približne 3 000 ochranných známok a 600 vynálezov.[chýba zdroj]

Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií na Slovensku (iné strediská zriadené úradom).

Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná. Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.

Úlohou úradu je nielen rozhodovať o poskytovaní ochrany na vynálezy, technické riešenia, dizajny a označenia výrobkov a služieb, ale aj zabezpečovať komplexné služby týkajúce sa sprístupňovania patentových a známkových informácií a metodicko-poradenskej činnosti pri práci s informáciami tohto druhu a vykonávania patentových a známkových rešerší.

Referencie

upraviť
  1. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, [cit. 2021-07-20]. Dostupné online. Archivované 2021-07-20 z originálu.

Externé odkazy

upraviť