Ústav národnej pamäti

Ústav národnej pamäti – Komisia pre stíhanie zločinov proti poľskému národu (poľ: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, skrátene IPN) je poľský štátny výskumný ústav zodpovedný za vzdelávanie a archívnictvo, ktorého súčasťou sú aj dve zložky prokuratúry vykonávajúce vyšetrovacie, prokurátorské a lustračné právomoci. IPN zriadil poľský parlament zákonom o Inštitúte národnej pamäti z 18. decembra 1998 reformou a rozšírením predchádzajúcej Hlavnej komisie pre vyšetrovanie zločinov proti poľskému národu z roku 1991, ktorá sama nahradila orgán pre zločiny nacizmu zriadený v roku 1945.

Logo IPN

V roku 2018 bolo poslanie IPN zmenené kontroverznou novelou zákona o Ústave národnej pamäti, do ktorej bola zahrnutá „ochrana dobrého mena Poľskej republiky a poľského národa“. IPN vyšetruje a stíha nacistické a komunistické zločiny spáchané v rokoch 19171990, dokumentuje svoje zistenia a šíri ich na verejnosti. Niektorí vedci kritizovali IPN za politizáciu, najmä za vlád PiS.

IPN začal svoju činnosť 1. júla 2000. IPN je zakladajúcim členom Platformy európskej pamäti a svedomia. Sídli vo Varšave.

Úlohy a hlavné oblasti činnosti upraviť

Medzi úlohy Ústavu pamäti národa patria:

 • zhromažďovanie a správa dokumentov orgánov štátnej bezpečnosti vypracovaných od 22. júla 1944 do 31. júla 1990,
 • stíhanie nacistických a komunistických zločinov,
 • vykonávanie vzdelávacích aktivít,
 • vyhľadávanie miest odpočinku osôb, ktoré padli v boji za nezávislosť a zjednotenie poľského štátu,
 • vydávanie stanovísk o tom, či názvy budov, objektov a verejných zariadení symbolizujú alebo propagujú komunizmus alebo iný totalitný systém,
 • lustrácie osôb vykonávajúcich verejné funkcie.

Medzi predmety vyšetrovania inštitútu patria:

Podľa zákona predseda IPN raz ročne predkladá Sejmu a Senátu informácie o výsledkoch činnosti inštitútu, ktoré však v časti týkajúcej sa bezpečnosti alebo obrany štátu môžu byť utajené.

Medzi skúmané prípady patria napríklad:

Riaditelia upraviť

 • Leon Kieres, 2000 – 2005
 • Janusz Kurtyka, 2005 – 2010, obeť leteckého nešťastia pri Smolensku
 • Franciszek Gryciuk, 2010 – 2011
 • Łukasz Kamiński, 2011 – 2016
 • Jarosław Szarek, od 2016

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Institute of National Remembrance na anglickej Wikipédii, Instytut Pamięci Narodowej na poľskej Wikipédii a Ústav národní paměti na českej Wikipédii.