Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove

Ústav rómskych štúdii Prešovskej univerzity je pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou. Patrí k jedným z najmladších na PU – oficiálne vzniklo 1. januára 2011. Riaditeľom ústavu je prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. Skladá sa z dvoch oddelení kultúrnej antropológie a biomedicionálneho výskumu. Pracovníci URŠ aktívne participujú na vedeckých a akademických podujatiach domácich aj zahraničných – konferencie, worshopy, prednášková činnosť, výskumy a pod. Za svoju krátku existenciu sa Ústav rómskych štúdii prezentoval niekoľkými úspešnými aktivitami viď http://unipo.sk/pracoviska/urs/aktivity a od svojho počiatku pracovisko kontinuálne realizuje monitoring médií a vytvára archív dokumentov, ktoré majú vzťah k rómskej problematike a pod.

Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove
Základné informácie
SkratkaURŠ
Rok založenia2011
Vedenie
Riaditeľprof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc.
Kontaktné údaje
MiestoPrešov, Slovensko
Adresaul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Oficiálny webhttp://unipo.sk/pracoviska/urs

História vzniku upraviť

História vzniku pracoviska siaha do 90. rokov, kedy na pôde PU vznikol Ústav národnostných štúdií a cudzích jazykov (riaditeľ prof. Ivan Bernasovský a neskôr prof. Š. Šutaj), ktorý sa neskôr transformoval na Výskumné centrum (riaditeľka prof. Jarmila Bernasovská).

Výskum a vzdelávanie upraviť

Výskum rómskej problematiky v prešovskom vysokoškolskom prostredí siaha podstatne hlbšie. Ide hlavne o antropologické výskumy prof. Ivana Bernasovkého a jeho tímu, andragogické práce už nebohej Dr. Márie Dubayovej, pedagogické výskumy kolektívu Pedagogickej fakulty PU na čele s prof. Milanom Portíkom, kultúrnoantropologické práce PhD. Alexandra Mušinku, geografická práca prof. René Matloviča, rómskym témam sa venujú aj pracovníci z katedry sociálnej práce, z katedry histórie, či z Fakulty zdravotníckych odborov PU, resp. z Fakulty športu PU a pod. Cieľom pracoviska je zabezpečiť a koordinovať vedecký výskum (a to nielen na pôde Prešovskej univerzity), orientujúci sa na širokú škálu multidisciplinárnych vedeckých a odborných tém spojených s rómskym etnikom. Tematicky ide o výskum zameraný na otázky antropológie, dejín, geografie, jazyka, kultúry, politológie, sociálnych otázok a pod. tohto etnika. Teritoriálne sa v prvom rade orientuje na výskum Rómov na (východnom) Slovensku avšak v širšom (stredo)európskom kontexte. Súčasťou pracoviska je aj pedagogická činnosť, ktorá sa v najbližšom období orientuje na zabezpečovanie výučby romistických a antropologických predmetov pre už akreditované študijné odbory na Prešovskej univerzite. ÚRŠ kontinuálne realizuje terénne výskumy v rómskych komunitách takmer po celom Slovensku, čo vyústilo do skutočnosti, že sa aktívne podieľa na ich mapovaní. V súčasnej dobe pracovníci URŠ koordinovali realizáciu jedného z najrozsiahlejších výskumov na Slovensku, ktorým je aktualizácia Atlasu rómskych komunít Slovenska, ktorý realizuje v rokoch 2012-2013 UNDP.

Spolupráca upraviť

ÚRŠ aktívne spolupracuje s Univerzitou Komenského v Bratislave, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Karlovou univerzitou v Prahe, Masarykovou Univerzitou v Brne, Západočeskou univerzitou v Plzni, Thompson Rivers University v Kamloops (Kanada) a i.

Zdroj upraviť