Ústava Mongolskej republiky

O ďalších ústavách Mongolska pozri Ústava Mongolska.

Ústava Mongolska (mong. Монгол Улсын Үндсэн ХуульMongol Ulsyn Undsen Chúľ) je základný a najvyšší zákon (ústava) Mongolska. Bola prijatá 13. januára 1992, s účinnosťou od 12. februára, novelizovaná 24. decembra 1999 a 4. decembra 2000.

Ústava odzkadľuje politické, ekonomické a spoločenské zmeny nastolené demokratickou revolúciou v roku 1990, ktorá ukončila obdobie vlády komunistického režimu. Mongolsko ustanovuje ako demokratickú pluralitnú parlamentnú republiku, garantujucu ľudské práva, slobodu vierovyznania, prejavu, pohybu a v hospodárskej oblasti ustanovujúca zmiešanú ekonomiku.[1] Ústava sa člení na šesť hláv a 70 článkov.

Predchádzajúce (socialistické a nedemokratické) ústavy boli prijaté v rokoch 1924, 19401960.[2]

Referencie upraviť

  1. Sanders 2010, s. 171
  2. Sanders 2010, s. 171-172

Použitá literatúra upraviť

  • Sanders, Alan J. K. (2010), „Constitution“, Historical Dictionary of Mongolia (3. vyd.), Lanham, MD; Toronto; Plymouth: The Scarecrow Press, str. 171-172, ISBN 9780810861916 

Externé stránky upraviť