Čadečka (Čadca)

mestská časť mesta Čadca

Súradnice: 49° 27′ 16.24″ s.š., 18° 47′ 09.06″ v.d. Čadečka je časťou mesta Čadca, ktorou preteká potok Čadečanka. Nachádza sa severne až severovýchodne od centra mesta.

Na severe susedí v obcami Svrčinovec a Čierne, na severovýchode so Skalitým, na juhovýchode s Oščadnicou, na juhu s mestskou časťou Drahošanka, na juhozápade s centrom mesta a na západe s Podzávozom.

Reliéf a geológia

upraviť

Dolina Čadečanky je dominantná dolina v severozápadnej časti geomorfologického podcelku Javorský Beskyd, dolinou preteká potok Čadečanka (niekedy aj Čadečka), ktorý pramení pod vrcholom Javorské v nadmorskej výške 700 – 750 m a vlieva sa do Čierňanky severne od Čadce vo výške 440 m. v lokalite Podzávoz. Dĺžkou 9,3 km a plochou povodia 21,05 km² patrí medzi významne toky povodia rieky Kysuce.

Geologický územie patri do flyšového pásma Vonkajších Západných Karpát s prevahou pieskovcov a ílovcov, pri formovaní reliéfu doliny malo veľký vyznám vodstvo a erózna činnosť v oblasti. Potok Čadečanka sa zarezáva do Javorského Beskydu a rozdeľuje ho na dve časti severnú, ktorá je viac odlesnená a osídlená, a južnú ktorá je pomerne vyššia a ešte aj dnes pomerne hojne zalesnená. Z geomorfologického hľadiska sú zaujímave široké ploche chrbty akým je napríklad vrchol Javorské či Liesková (849 m n. m.) alebo bohate horské lúky ktoré sa v minulosti hojne využívali k paši dobytka či oviec.

Hlavný vplyv na klímu v doline má geografická poloha a nadmorská výška. Dolina patrí najmä jej vyššia časť do chladnej oblasti ktorá je mierne chladná. Typickým pre dolinu je klesanie teploty a nárast zrážok s rastúcou nadmorskou výškou. Najchladnejším mesiacom býva január s priemernou dennou teplotou 4,5 – 7 ° C. Pričom dni s prízemných mrazom sa často vyskytujú ešte na prelome apríla a mája. V súčasnosti sa aj tu objavujú častejšie výkyvy počasia pre túto oblasť menej typické.

V osade Kráľovci je kostol Božského Srdca Ježišovho, ktorý patrí do farnosti Čadca-mesto. Na západnom okraji, na hranici s Podzávozom sa nachádza základná škola s materskou školou, ktorá okrem Čadečky slúži aj žiakom z Drahošanky, Podzávozu, svrčinovskej časti Závršie a žiakom druhého stupňa z Milošovej.

Doprava

upraviť

Spojenie verejnou dopravou s centrom mesta zabezpečuje autobusová linka MHD číslo 7, v časti po osadu Škradné doplnená prímestskou linkou, ktorá pokračuje do Svrčinovca-Závršia. Hlavnou dopravnou osou územia je cesta III/2012 (predtým III/011058), ktorá odbočuje z cesty I/11.[1]

Referencie

upraviť
  1. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2010-09-01]. Dostupné online. Archivované 2010-12-08 z originálu.
  • Čadca a okolie, Peter Maráky, RNDr. Ladislav Šeliga 1981 Osveta