Vonkajšie Západné Karpaty

Vonkajšie Západné Karpaty je geomorfologická subprovincia Západných KarpátRakúsku, Česku, Poľsku a na Slovensku. Nachádzajú sa na západnej a severnej, teda vonkajšej strane Karpát. Najvyšší vrchol tejto časti Karpát je Babia hora (1 725 m n. m.).[1]

Vonkajšie Západné Karpaty
geomorfologická subprovincia
Babia hora, najvyšší vrchol Vonkajších Západných Karpát
Štáty Slovensko Slovensko,  Poľsko Poľsko,  Česko Česko,  Rakúsko Rakúsko
Regióny Žilinský, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský
Nadradená
jednotka
Západné Karpaty
Susedné
jednotky
Vnútorné Západné Karpaty
Vonkajšie Východné Karpaty
Viedenská kotlina
Vonkajšie karpatské zníženiny
Podradené
jednotky
Juhomoravské Karpaty
Stredomoravské Karpaty
Slovensko-moravské Karpaty
Západobeskydské podhorie
Západné Beskydy
Stredné Beskydy
Východné Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Beskidy Zachodnie
Najvyšší bod Babia hora
 - výška 1 725 m n. m.
Členenie Vonkajších Západných Karpát
Členenie Vonkajších Západných Karpát
Wikimedia Commons: Outer Western Carpathians
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Delenie upraviť

K Vonkajším Západným Karpatom patria tieto geomorfologické celky:[2]

Geológia upraviť

Vonkajšie Západné Karpaty, v geologickej terminológii je ekvivalentom tohto pomenovania aj označenie externidy, polonidy alebo beskydikum tvoria dve odlišné pásma a v ich predpolí sa nachádza čelná predhlbeň. Vonkajšie tzv. flyšové pásmo tvoria prevažne vrchnokriedovéoligocenne príkrovy, tvorené turbiditnými morskými sedimentami, v ktorých sa striedajú prevažne pieskovce a ílovce, v menšej miere aj zlepence, tzv. flyš. Vnútornú časť, miestami prekrytú flyšom tvorí geologicky komplikované bradlové pásmo. Ide o komplikovanú tektonicky výrazne porušenú oblasť oddeľujúcu Vonkajšie a Centrálne Západné Karpaty. Pásmo nesie známky oboch oblastí. Najvýznamnejšie črty bradlového pásma sú eróziou vypreparované šošovky jurskýchspodnokriedových vápencov, ktoré sú miestami tektonicky oddelené od svojho slienitého alebo flyšového obalu.

Referencie upraviť

  1. mapový portál HIKING.SK [online]. mapy.hiking.sk, [cit. 2018-12-31]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2018-12-31]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť