Subprovincia (geomorfológia)

Subprovincia alebo zastarano sústava je jednotka štvrtej úrovne v hierarchickom geomorfologickom členení povrchu Zeme v podobe, v akej sa toto členenie obvykle uplatňuje na Slovensku. Nadradenou jednotkou je provincia, podradenou oblasť.

Subprovincia v orografii zodpovedá územiu, na ktorom dominuje jedno alebo viac hlavných pohorí, no patrí sem aj ich podhorie a menšie susedné horské celky, obvykle s príbuznou geologickou stavbou. Niektoré subprovincie sa priamo stotožňujú s orografickými celkami.

Príklady: Vonkajšie Západné Karpaty, Vnútorné Západné Karpaty, Veľká dunajská kotlina.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť