Provincia (geomorfológia)

Provincia je jednotka tretej úrovne v hierarchickom geomorfologickom členení povrchu Zeme v podobe, v akej sa toto členenie obvykle uplatňuje na Slovensku. Nadradenou jednotkou je podsústava, podradenou subprovincia.

Provincia je opäť vymedzená viac geologicky, než orograficky a odpovedá štrukturno-tektonickej jednotke nižšieho rádu.

Príklady na území Slovenska: Západné Karpaty, Východné Karpaty, Východopanónska panva a Západopanónska panva

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť