Červený potok (prítok Drienického potoka)

Červený potok je potok v dolnom Šariši, na území okresu Sabinov. Je to pravostranný prítok Drienického potoka, meria 5,9 km a je tokom VII. rádu.

Červený potok

(prítok Drienického potoka)

Dĺžka toku 5,9 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku VII.
Povodie Torysa
Prameň Trepeš, Čergov
Ústie Drienický potok, Sabinov
Hydrologické poradie 4-32-04-060
Číslo recipienta 4-32-04-869

PrameňUpraviť

Pramení v Čergove na južnom svahu Trepeša (911,6 m n. m.) v nadmorskej výške približne 675 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie prevažne severojužným smerom, na hornom toku preteká lesnatým prostredím pohoria Čergov a následne vstupuje do Spišsko-šarišského medzihoria, do podcelku Ľubotínska pahorkatina. Tu preteká obcou Červená Voda, za obcou vytvára výrazný oblúk prehnutý na západ a pokračuje na juh. Na dolnom toku tečie v geomorfologickom podcelku Šarišské podolie a preteká okrajom mesta Sabinov, kde v nadmorskej výške cca 341 m n. m. ústi do Drienického potoka.