Česká abeceda

Česká abeceda alebo české písmo[1][2] je súbor všetkých písmen, ktoré sa používajú v grafickej sústave češtiny.

Je to modifikovaná latinka (upravená použitím diakritických znamienok ˇ, ´, °).

ZoznamUpraviť

Veľké písmená

A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, É, Ě, F, G, H, Ch, I, Í, J, K, L, M, N, Ň, O, Ó, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, Ú, Ů, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž.

Malé písmená

a, á, b, c, č, d, ď, e, é, ě, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, m, n, ň, o, ó, p, q, r, ř, s, š, t, ť, u, ú, ů, v, w, x, y, ý, z, ž.

ReferencieUpraviť

  1. ŠTINDLOVÁ, Jitka. Dělení slov v češtině pomocí strojů. Naše řeč, 1968, roč. 51, čís. 1, s. 23 - 32. Dostupné online [cit. 2014-06-01]. ISSN 0027-8203.
  2. KRUPA, Viktor; GENZOR, Jozef. Písma sveta. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1989. 358 s. (Malá moderná encyklopédia.) ISBN 80-215-0011-5. S. 212.