České krajiny (iné názvy: České zeme/české zeme[1] [pozri pozn. 2 nižšie], české kraje[2]; staršie zriedkavo: českomoravské krajiny/zeme[3], zamoravské krajiny/zeme[3][4]) môže byť (ako voľné označenie):

České krajiny v porovnaní s dnešnými správnymi oblasťami

Poznámky

upraviť
 1. Ak nie je uvedené inak, výrazom Čechy sa v tomto článku myslia Čechy v užšom zmysle, t.j. po latinsky Bohemia, a výrazom Morava sa myslí Morava v užšom zmysle, t.j. bez českého Sliezska.
 2. K výrazu České zeme/české zeme: Slovo zem použité v tejto súvislosti (teda na označenie krajiny) sa podľa názoru viacerých jazykovedcov považuje v slovenčine za nesprávne.[16][3]
 3. Od roku 1742 bolo územie Krajín Českej koruny zhodné s územím definovaným ako Čechy, Morava a české Sliezko.[17]
 1. a b české zeme. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 74.
 2. DVONČ, Ladislav. Čechy – Česko. Slovenská reč, 1969, roč. 34, čís. 4, s. 254. Dostupné online [cit. 2019-06-24]. ISSN 1338-4279.
 3. a b c Čechy-Morava — historické zeme — zamoravské krajiny. Slovenská reč, 1946, roč. XII, čís. 7-10, s. 319. Dostupné online [cit. 2019-06-24]. ISSN 1338-4279.
 4. Slovakia. Krajinský úrad. Krajinský vestník pre Slovensko. [s.l.] : Kníhtlačiareň "Unia.", 1937. 1230 s. S. 123. (citát: „v porovnaní k zemiam zamoravským“)
 5. české krajiny. In: Malá encyklopédia Slovenska A – Ž. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1987. 664 s. S. 81. (textová časť)
 6. Encyklopedický slovník. 1. vyd. Praha : Odeon, 1993. 1253 s. (Klub čtenářů. Rodinný klub; zv. 679.) ISBN 80-207-0438-8. S. 195. (Poznámka: Podľa tohto zdroja až od r. 1742/1918.)
 7. MEŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. 2. opr. vyd. Praha : Libri, 2009. 564 s. ISBN 978-80-7277-407-4.
 8. PÁNEK, Jaroslav; TŮMA, Oldřich, a kol. Dějiny českých zemí. Vyd. 2., dopl. Praha : Karolinum, 2018. 675 s. ISBN 978-80-246-3994-9.
 9. ŠKVARNA, Dušan, et al. Lexikón slovenských dejín. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 357 s. ISBN 80-08-02478-X. S. 199.
 10. Čechy. In: Malá encyklopédia Slovenska A – Ž. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1987. 664 s. S. 77.
 11. Československo. In: Pyramída S. 612-615
 12. Československá republika. In: Slovenský náučný slovník : Príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok 1 : A – D. Bratislava-Praha : Litevna, 1932. 344 s. S. 168–169.
 13. český. In: Slovník spisovného jazyka českého [1]
 14. české krajiny. In: Malá encyklopédia Slovenska A – Ž. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1987. 664 s. S. 81. (mapa)
 15. české země. In: Encyklopedický slovník. 1. vyd. Praha : Odeon, 1993. 1253 s. (Klub čtenářů. Rodinný klub; zv. 679.) ISBN 80-207-0438-8. S. 195.
 16. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. 1. vyd. Veľký Šariš : SAMO, 1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-X. S. 382.
 17. Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok I A – Č. Praha : Academia, 1984. 880 s. S. 825–826.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.