Čierna ruka

Čierna ruka (Črna ruka/Црна Рука), oficiálne Zjednotenie alebo smrť (Ujedinjenje ili Smrt), bola tajná organizácia, ktorú v máji 1911 založili srbskí nacionalisti.

Dávala si za cieľ zjednotenie všetkých Srbmi obývaných území (išlo predovšetkým o Bosnu a Hercegovinu pripojenú k Rakúsko-Uhorsku v októbri 1908).

Zúčastnila sa na atentáte na srbského kráľa Alexandra I. aj na atentáte Gavrila Principa na následníka trónu, arcivojvodu Františka Ferdinanda d'Este, v Sarajeve 28. júna 1914, ktorý poslúžil ako zámienka na vyhlásenie vojny (pozri prvá svetová vojna).Nesprávne sa udáva, že Gavrilo Princip bol taktiež jej členom. Bol členom skupiny Mladá Bosna, ktorá s nimi spolupracovala na atentáte.

Ako reakcia na túto organizáciu bolo založené združenie Biela ruka, ktoré naopak malo podporovať panovníka a dvor.