Čierny potok (prítok Čierneho Hrona)

Čierny potok je potok na Horehroní, v južnej časti okresu Brezno.[1] Je to pravostranný prítok Čierneho Hrona, meria 4,2 km a je tokom IV. rádu.

Čierny potok

(prítok Čierneho Hrona)

potok
Zdrojnica Klenovský Vepor, Veporské vrchy
Ústie Čierny Hron, Čierny Balog-Dobroč
Dĺžka 4,2 km
Povodie Hron
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-23-01-081
Číslo recipienta 4-23-01-3670
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení vo Veporských vrchoch, v podcelku Balocké vrchy[2], na severnom svahu Klenovského Vepra (1 338,2 m n. m.), v lokalite Záruby, v nadmorskej výške cca 955 m n. m.[3]

Opis toku upraviť

V pramennej oblasti tečie sprvu severozápadným smerom, následne sa esovito stáča a ďalej už pokračuje výlučne západným smerom. Preteká cez Čiernu dolinu, v ktorej postupne priberá viaceré prítoky. Z pravej strany najprv priberá krátky prítok prameniaci juhojuhozápadne od vrchu Kýčery (1 025 m n. m.), potom významný ľavostranný prítok (1,7 km) zo severného svahu Klenovského Vepra, sprava krátky prítok prameniaci juhovýchodne od kóty 1 020 m n. m., zľava prítok (1,5 km; 759,7 m n. m.) zo západného svahu Klenovského Vepra, opäť sprava prítok vznikajúci juhozápadne od kóty 1 020 m n. m. Nasledujú dva ľavostranné prítoky spod Molčanovho grúňa, pravostranný prítok z juhovýchodného svahu Karašova (935,6 m n. m.), ďalší ľavostranný prítok spod Molčanovho grúňa a napokon krátky prítok z južného svahu Karašova. Napokon sa v oblasti Chmeľúsovho poľa, južne od Dobroča, vlieva v nadmorskej výške približne 627 m n. m. do Čierneho Hrona.[4]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-07-06]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-07-06]. Dostupné online.
  3. Veporské vrchy. Turistická mapa. 1 : 50 000. Harmanec: VKÚ, a. s., 1999.
  4. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-07-06]. Dostupné online.