Čierny potok (prítok Drienického potoka)

Čierny potok je potok v dolnom Šariši, na území okresu Sabinov. Je to pravostranný prítok Drienického potoka, meria 6 km a je tokom VII. rádu.

Čierny potok

(prítok Drienického potoka)

Potok
Zdrojnica Trepeš, Čergov
Ústie Drienický potok, Sabinov
Dĺžka km
Povodie Torysa
Hydrologické poradie 4-32-04-059
Číslo recipienta 4-32-04-872
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v Čergove na východnom svahu Trepeša (911,6 m n. m.) v nadmorskej výške cca 760 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Na hornom toku tečie juhojuhozápadným smerom, zľava priberá prítok prameniaci južne od kóty 882 m a preteká chatovou oblasťou severovýchodne od obce Červená Voda. Následne vstupuje do geomorfologického celku Spišsko-šarišské medzihorie, stáča sa severojužným smerom a preteká podcelkom Ľubotínska pahorkatina, v blízkosti obcí Červená Voda na pravom a Drienica na ľavom brehu. Západne od Drienice, na severozápadnom úpätí Hájnej hôrky (513,3 m n. m.), priberá ľavostranný prítok prameniaci južne od kóty 649,2 m. Napokon vteká do podcelku Šarišské podolie a na severnom okraji mesta Sabinov ústi v nadmorskej výške približne 352 m n. m. do Drienického potoka.