Súradnice: 48°08′41″S 17°06′21″V / 48,144791°S 17,10593°V / 48.144791; 17.10593

Človek v ohrození je nezisková organizácia so sídlom v Bratislave, založená v roku 1999. Jej poslaním je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Vzdelávacími a osvetovými aktivitami na Slovensku prispieva k budovaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti. Riaditeľom organizácie je v súčasnosti (2021) Andrea Najvirtová. Do roku 2016 organizácia fungovala ako občianske združenie, po spojení s organizáciou Člověk v tísni Slovensko pôsobí od roku 2016 s pôvodným názvom ako nezisková organizácia.[1]

Človek v ohrození
Právna formanezisková organizácia
SídloBaštová 5
811 03 Bratislava
Vznik25. máj 1999
IČO50082001
PredsedaAndrea Najvirtová[1]
Ďalšie odkazy
Webclovekvohrozeni.sk
Sídlo na Baštovej 5 v Bratislave
logo people in peril

Činnosť organizácie

upraviť

Humanitárna pomoc

upraviť

Človek v ohrození reaguje na vojenské konflikty a občianske nepokoje (Kosovo, Čečensko, Libanon, Keňa) a prírodné katastrofy (záplavy v Česku a na Slovensku, zemetrasenia v Iráne a Pakistane, cunami v juhovýchodnej Ázii, suchá v Moldavsku, cyklón v Barme). Človek v ohrození zasahoval po zemetrasení na Haiti, distribuoval vodu v najväčšom utečeneckom tábore na svete v Dadaabe v Keni, na Srí Lanke po záplavách postavil „slovenskú dedinu“.

Za pomoci finančných prostriedkov najmä od individuálnych a firemných darcov realizuje priamo na mieste účinnú a adresnú pomoc.

Rozvojová spolupráca

upraviť

Aby ľudia v krajinách, kde pominula humanitárna kríza, neboli závislí od zahraničnej pomoci a mohli sa postaviť na vlastné nohy, Človek v ohrození sústreďuje čoraz viac podpory na perspektívny rozvoj. Pracuje najmä v krajinách, ktoré nesú dôsledky minulých vojnových konfliktov, prírodných katastrof alebo sa snažia vysporiadať s autoritárskymi režimami. V chudobných rozvojových krajinách (Afganistan, Keňa, Južný Sudán) sa venuje oblastiam ako výstavba škôl, vzdelávanie učiteľov, znižovanie negramotnosti, zapájanie sa žien do komunitného rozvoja.

Podpora ľudských práv

upraviť

Najvýznamnejšie aktivity na podporu ľudských práv vyvíja Človek v ohrození na Kube, kde podporuje nezávislých občianskych aktivistov a intelektuálov, a v Bielorusku, kde podporuje nezávislých novinárov a občianskych aktivistov.

Globálne vzdelávanie

upraviť

Na Slovensku Človek v ohrození ukazuje skutočný obraz problémov dnešného sveta a vedie smerom k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv. Je spoluautorom Národnej stratégie globálneho vzdelávania, pre učiteľov vytvára metodické príručky, základné a stredné školy podporuje formou zážitkových workshopov, tematických premietaní s diskusiami a podporuje stredoškolských blogerov a aktivistov.

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet

upraviť

Človek v ohrození niekoľko rokov organizuje festival Jeden svet, ktorý je jediným kultúrno-vzdelávacím podujatím na Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá ľudskoprávnymi a globálnymi témami.

 
Keňa 2010

V rokoch 2010 – 2012 organizácia Človek v ohrození realizovala projekt, ktorý bol zameraný na zvyšovanie potravinovej bezpečnosti. Pracovníci organizácie založili 5 školských záhrad so zavlažovacími schémami, fóliovníkmi a chovom drobných poľnohospodárskych zvierat. Nový projekt na zvyšovanie potravinovej bezpečnosti sa začal v roku 2012 a prebiehal až do roku 2014 v oblasti východného pobrežia Kene. Vzhľadom na to, že obyvatelia tejto oblasti trpia úbytkom prírodných zdrojov, nedostatkom kvalitnej potravy a zápasia s chudobou, Človek v ohrození prináša týmto ľuďom alternatívne spôsoby živobytia – spracovávajú a následne predávajú plodiny, produkujú výrobky z aloe vera, venujú sa včelárstvu, chovu oviec, kôz a chovu rýb. Vďaka tomu obyvatelia zvyšujú svoje rodinné príjmy.

Od roku 2011 prebieha dvojročný projekt v oblasti lesa Koibatek v lesnom komplexe Mau. Organizácia prispieva k spomaľovaniu odlesňovania a tým pomáha zabraňovať pôdnej erózii, záplavám a znižovaniu úrodnosti pôdy. Lesné a vodné zdroje sa obnovujú vysádzaním stromov, pretože opätovné zalesnenie prázdnych plôch pomáha zachytávať a regulovať množstvo dažďovej vody vo vodných tokoch a tak prispieva k zníženiu erózie. Organizácia sa tiež zaoberá znížením každodennej spotreby dreva a ekonomickej závislosti obyvateľstva od jeho predaja. Pracovníci predstavujú komunitám alternatívne zdroje obživy – chov oviec, kôz či včelárstvo. Človek v ohrození zapája do projektu komunity, ktoré sú závislé od miestnych lesných zdrojov, a to organizáciou tréningov zameraných na participáciu správy lesa pre 508 účastníkov.

Povodne na Slovensku 2011

upraviť

Za združenie Človek v ohrození bol situáciu monitorovať Martin Horák. O kooperácii a možnostiach pomoci komunikoval s Platformou mimovládnych rozvojových organizácií, zisťoval konkrétne potreby obce, ako aj potreby jej občanov. Zároveň odovzdával potrebné informácie o tom, čo a ako robiť v tejto krízovej situácii.

Povodne v Pakistane

upraviť
 
povodne Pakistan 2011

Povodne v Pakistane v roku 2011 zanechali na osudoch ľudí dlhodobé stopy. Napriek tomu, že Človek v ohrození ukončil humanitárny program pomoci v Pakistane v decembri 2010, boli začiatkom júla 2011 zaslané finančné prostriedky vo výške 2 200 USD na dodatočnú pomoc, realizovanú prostredníctvom nášho lokálneho koordinátora Kamrana Ali Shaha.

Na základe terénneho prieskumu sme prostriedky použili na zakúpenie krémov, slúžiacich ako prevencia voči kožným ochoreniam, ktoré sa po povodniach rozšírili a dodnes sa ich nepodarilo odstrániť, ako aj na zabezpečenie živobytia pre 11 najzraniteľnejších príjemcov pomoci.

Ocenenia

upraviť

Referencie

upraviť
  1. a b Človek v ohrození, n.o. In: Register mimovládnych neziskových organizácií [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2021-02-15]. Dostupné online.
  2. Poznáme najinšpiratívnejších mladých ľudí za rok 2011 [online]. Bratislava: Rada mládeže Slovenska, 2012-06-05, [cit. 2021-02-15]. Dostupné online.
  3. TASR. Organizácia Človek v ohrození získala cenu EHSV. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2021-02-15. Dostupné online [cit. 2021-02-15].

Externé odkazy

upraviť