Čukotské more

more

Čukotské more je okrajové more pri Severnom ľadovom oceáne medzi Čukotkou a Aljaškou. Beringov prieliv ho spája s Beringovým morom a Tichým oceánon.

Čukotské more

Jeho rozloha je 595 000 km².

Patrí k plytkým moriam, pretože priemerná hĺbka je len 77 m a približne polovica z celkovej hĺbky je menšia ako 50 m.

Spolu s Baltským morom patrí k moriam s najnižšou salinitou  – približne 28 promile.

V tomto mori sa nachádza Wrangelov ostrov, ktorý bol vyhláseným za najsevernejšie svetové dedičstvo. Je posledným miestom, kde žili mamuty. Ďalším ostrovom je ostrov Herald. Významný je aj Čukotský polostrov a ostrov Kolčin, kde bola v minulosti dôležitá ruská vedecká základňa. Do mora ústia rieky Kivalina a Kobuk z Aljašky. Z ruskej časti sú to rieky Amguema a Chegitun.

Iné projekty

upraviť