Šľacha je anatomická štruktúra, zložená z tuhého usporiadaného väziva, ktorá u stavovcov tvorí spojenie medzi svalmi kostry a kostrou.

Šľachy sa skladajú zo zväzkov rovnobežne prebiehajúcich kolagénových vlákien vytvárajúcich povrazce. Pomedzi vlákna sa nachádzajú fibrocyty, ktorých výbežky zasahujú hlboko medzi vlákna. Primárne zväzky sú na povrchu obalené riedkym väzivom. Tento obal sa nazýva endotendineum. Niekoľko primárnych zväzkov vytvára sekundárny zväzok obalený väzivovým obalom – peritendineum. Celú šľachu obaľuje puzdro, ktoré sa označuje ako epitendineum.