Fibrocyt je fibroblast, ktorý prestal tvoriť a vylučovať zložky medzibunkovej hmoty a zotrváva v pokoji, zapojený do väziva ako jeho stavebná súčasť. Môže sa v prípade potreby znovu premeniť na fibroblast.