Šaľa 1 alebo šaliansky neandertálec je nález neandertálca od Šale (pri Váhu).

Nálezisko a objavUpraviť

Kosť našiel v roku 1961 Jozef Syrový, vojak základnej služby, v štrku na pravom brehu Váhu asi 4,5 km južne od šalianskeho mosta ako vybagrovanú z riečneho štrku (nález nevykazuje znaky dlhšieho prenášania vodou, takže pôvodné uloženie nebolo vzdialené od miesta nálezu). Často sa mylne uvádza, že lebku našiel rybár, pán V. Čerňanský.

Opis nálezuUpraviť

Nález je tvorený tmavohnedou až čiernou čelovou kosťou dospelej ženy, ktorá mala 20 – 40 rokov. Ako píše Thurzo 1998 o náleze: Typickými znakmi sú čiastočne klenuté čelo a neprerušovaný nadočnicový val s miernym postorbitálnym zúžením. Oválna jamka nad okrajom pravej očnice naznačuje prežitý úraz alebo poranenie.

Datovanie a zaradenieUpraviť

Priame datovanie nálezu nie je k dispozícii. Wood 2011 uvádza, že podľa biostratigrafie asi (spolu s nálezom Šaľa 2) pochádza z posledného interglaciálu (t. j. riss-würm, čiže by to bol protoneandertálec), ale Wolpoff 1999 ho uvádza ako nález z würmu a podobne Thurzo 1998 ho radí medzi klasických neandertálcov (čo je uňho obdobie 80 – 40 000 BP). Inak sa v (najmä staršej) literatúre zaraďuje aj ako prechodný neandertálec či protosapient.

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť