O rovnomennej rieke v Bavorsku pozri Würm (rieka).

Würm (iné názvy: posledná ľadová doba/posledný glaciál, štvrtá ľadová doba/štvrtý glaciál, piata ľadová doba/piaty glaciál) bol posledný, najmladší pleistocénny glaciál v alpskom delení zaľadnenia. Roku 1882 ho definoval A. Penck. Predchádza mu riss-würm a nasleduje po ňom holocén.

V iných deleniach zaľadnenia mu (spravidla aj v užšom aj v širšom zmysle – pozri nižšie) zodpovedá glaciál (čiže prakticky synonymami würmu sú) vislan (vistulan) resp. wisconsin resp. valdaj resp. devens.

Datovanie

upraviť

Horná hranica würmu môže byť buď okolo 14 000 BP (t. j. koniec MIS 2 podľa novších zdrojov) alebo okolo 11 650 BP/9600 pred Kr. (t. j. začiatok holocénu, podľa staršieho datovania 8200 pred Kr.). Obdobie medzi týmito dvoma dátumami sa niekedy nazýva aj neskorý würm.

Spodná hranica je oveľa problematickejšia:

 1. V najužšom (zriedkavom) zmysle würm zahŕňa len obdobie od 50 000 BP (würm in: Novotný 1985). Gjissel uvádza würm v najužšom zmysle ako tvorený obdobiami MIS 2 plus MIS 3, no okrem konca MIS 2 a okrem začiatku MIS 3.
 2. V užšom zmysle (bežnom najmä – ale nie len – v starších textoch) zahŕňa obdobie od 75/74/70 000 BP (pričom tento dátum môže byť chápaný v závislosti od datovaní akceptovaných daným zdrojom buď ako zhodný so začiatkom MIS 4 alebo ako mierne starší než začiatok MIS 4)
 3. Halouzka uvádza (možno len zhruba), že sa würm v širšom zmysle začína 100 000 BP.
 4. V širšom (dnes najčastejšom) zmysle zahŕňa obdobie od začiatku MIS 5d, teda od 115 000 BP (alternatívne datovanie začiatku MIS 5d je napr. 122 000 BP; tento zdroj [1]uvádza, že sa posledná ľadová doba začala pred 116 000 rokmi). Würm v širšom zmysle sa volá aj komplex würm (u) alebo chronozóna würm (u). Obdobie medzi začiatkom MIS 5d a 74 000 BP sa nazýva aj raný würm.

Ak sa аplikuje definícia würmu v užšom (a podobne asi aj najužšom) zmysle, tak sa obdobie medzi 74 000 BP a začiatkom MIS 5d zaraďuje pod ris-würm.

Charakteristika

upraviť

Podnebie bolo veľmi studené, kontinentálny ľadovec zasahoval v Európe do severného Nemecka a Poľska. V strednej Európe v čase würmu žil (klasický) neandertálec (Homo neanderthalensis) a od cca 40 000 BP aj človek dnešného typu (teda Homo sapiens v užšom zmysle).

Delenie

upraviť

Delenia vždy obsahujú mladšie jednotky hore a staršie dole.

Regional chronostratigraphical... (2011)

upraviť

würm:

 • neskorý/mladý würm (14 000 – 11 700 BP) = začiatočná časť MIS 1
 • (vlastný) würm (74 000 – 14 000 BP) = MIS 2 až MIS 4 plus záverečná časť MIS 5a
 • raný/starý würm (115 000 – 74 000 BP) = ostatný MIS 5a až MIS 5d  – príslušnosť k würmu sporná

Bioclim (2002)

upraviť

würm:

 • neskorý/mladý würm (38 000 – 10 000 BP)
 • raný/starý würm (77 000 (t. j. zač. MIS 4) – 38 000 BP)

Wolpoff (1999)

upraviť
 • würm III a IV = MIS 2 (t. j. 35/32 000 BP až 12 000 BP)
 • nepomenované obdobie [čiže zrejme interštadiál] = MIS 3
 • würm II = MIS 4 (t. j. 74/75 – 65/64 000 BP)
 • nepomenované obdobie [čiže zrejme interštadiál] = MIS 5a
 • würm I = MIS 5b-5d (t. j. 122 – 84 000 BP), pričom ale zahŕňa uprostred (MIS 5c, t. j. 105 – 93 000 BP) "trochu teplejšie obdobie"

Novotný et al. (1985)

upraviť

Zdrojom je str. 658 ("Chronológia paleolitu a mezolitu na Slovensku"), kde je würm datovaný tak, že začína 75 000 BP (na str. 986 v tej istej knihe je datovaný tak, že začína 50 000 BP). Nie je uvedené, či sú roky pred Kr. alebo BP (pri starších dátumoch je to aj tak irelevantné), ale podľa datovania konca würmu 8000 to vyzerá na pred Kr. Znak § znamená teplejšie obdobie (interštadiál).

würm:

Referencie

upraviť
 • Regional chronostratigraphical correlation table for the last 270 000 years - version 2011 alpha [1]
 • Eiszeitalter und Gegenwart – Quaternary Science Journal, č. 1/2, 2007, roč. 56, Special Issue – Stratigraphie von Deutschland – Quartär [2] (str. 81 a 70)
 • würm. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, et al. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1986. 1032 s. S. 986.
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • Gijssel, K. van: A continent-wide framework for local and regional stratigraphies; application of genetic sequence and event stratigraphy to the Middle Pleistocene terrestrial succession of Northwest and Central Europe, 2006 [3]
 • Halouzka, R. Chronostratigrafia kvartéru (1989) citovaný in: Štefanovičová T.: Najstaršie dejiny Bratislavy, 1993
 • Bioclim – Deliverable D2: Consolidation of Needs of the European Waste Management Agencies and the Regulator of the Consortium, 2002 [4] - Table 1-1
 • a externé odkazy a referencie v článku ľadová doba (časť štvrtohôr)
 1. P.Šťastný in: Ottov historický atlas Slovensko, 2009