Dryas

rozlišovacia stránka

Dryas môže byť:

  • v botanike: latinský názov rodu dryádka
  • v zoológii: rod motýľov, pozri Dryas (rod motýľov)
  • v geológii, archeológii a pod.: jedno z troch studenších období tzv. neskorého glaciálu (čiže najmladšej fázy poslednej štvrtohornej ľadovej doby), t.j. na Slovensku jedno z troch studenších období mladého würmu[1][2], pozri dryas (štadiál) (alebo pozri napr. würm)
  • v paleobotanike: doba výskytu neskoroglaciálnej flóry[1], pozri dryas (paleobotanika)

Dryas alebo Dryás (starogr. Δρύας – Dryas/iný prepis Dryás) môže byť v gréckej mytológii:

  1. a b dryas. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 567.
  2. NOVOTNÝ, B. et al. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1986. 1032 s. S. 658


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.