Šablóna:Infobox Faraón

Infobox Faraón

Obdobie panovania
?. dynastia
????–????


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Šablóna slúži na prehľadné zobrazenie informácii o faraónovi, s menom a ďalšími údajmi týkajúcimi sa osobnosti, napr. obdobie vlády, príslušnosť k dynastii, alternatívne datovania, oficiálne mená panovníka, zahraničné varianty, príbuzenstvo.

Použitie

Základný tvar, prázdne parametre nevymazávajte, niekto iný ich môže doplniť.

{{Infobox Faraón
|Obrázok       =
|PopisObrázku     =
|Dynastia       =
|ObdobiePanovania   =
|VlastnéMeno     =
|VlastnéMenoPopis   =
|TrónneMeno      =
|TrónneMenoPopis   =
|HorovoMeno      =
|HorovoMenoPopis   =
|MenoObochPaní    =
|MenoObochPaníPopis  =
|MenoZlatéhoHora   =
|MenoZlatéhoHoraPopis =
|GréckeFormy     =
|LatinskéFormy    =
|Hrobka        =
}}

Parametre

{{Infobox Faraón
 |FarbaPozadiaSvetlá=
 |FarbaPozadiaTmavá=
 |FarbaNázvu=
 |FarbaČiar=
 |ŠírkaTabuľky=
 |Názov=
 |Obrázok=
 |ŠírkaObrázku=
 |PopisObrázku=
 |Dynastia=
 |ObdobiePanovania=
 |AltObdobiaPanovania=
 |DĺžkaPanovania=
 |VlastnéMeno=
 |VlastnéMenoPrefix=
 |VlastnéMenoPopis=
 |VlastnéMenoPrefixPopis=
 |VlastnéMeno2=
 |VlastnéMeno2Prefix=
 |VlastnéMeno2Popis=
 |VlastnéMeno2PrefixPopis=
 |VlastnéMeno3=
 |VlastnéMeno3Prefix=
 |VlastnéMeno3Popis=
 |VlastnéMeno3PrefixPopis=
 |VlastnéMeno4=
 |VlastnéMeno4Prefix=
 |VlastnéMeno4Popis=
 |VlastnéMeno4PrefixPopis=
 |VlastnéMeno5=
 |VlastnéMeno5Prefix=
 |VlastnéMeno5Popis=
 |VlastnéMeno5PrefixPopis=
 |TrónneMeno=
 |TrónneMenoPrefix=
 |TrónneMenoPopis=
 |TrónneMeno2=
 |TrónneMeno2Prefix=
 |TrónneMeno2Popis=
 |TrónneMeno3=
 |TrónneMeno3Prefix=
 |TrónneMeno3Popis=
 |TrónneMeno4=
 |TrónneMeno4Prefix=
 |TrónneMeno4Popis=
 |TrónneMeno5=
 |TrónneMeno5Prefix=
 |TrónneMeno5Popis=
 |HorovoMeno=
 |HorovoMenoPrefix=
 |HorovoMenoPopis=
 |HorovoMenoPrefixPopis=
 |HorovoMeno2=
 |HorovoMeno2Prefix=
 |HorovoMeno2Popis=
 |HorovoMeno2PrefixPopis=
 |HorovoMeno3=
 |HorovoMeno3Prefix=
 |HorovoMeno3Popis=
 |HorovoMeno3PrefixPopis=
 |HorovoMeno4=
 |HorovoMeno4Prefix=
 |HorovoMeno4Popis=
 |HorovoMeno4PrefixPopis=
 |HorovoMeno5=
 |HorovoMeno5Prefix=
 |HorovoMeno5Popis=
 |HorovoMeno5PrefixPopis=
 |SutechovoMeno=
 |SutechovoMenoPopis=
 |SutechovoMeno2=
 |SutechovoMeno2Popis=
 |MenoHoraSutecha=
 |MenoHoraSutechaPopis=
 |MenoHoraSutecha2=
 |MenoHoraSutecha2Popis=
 |MenoObochPaní=
 |MenoObochPaníPopis=
 |MenoObochPaní2=
 |MenoObochPaní2Popis=
 |MenoObochPaní3=
 |MenoObochPaní3Popis=
 |MenoObochPaní4=
 |MenoObochPaní4Popis=
 |MenoObochPaní5=
 |MenoObochPaní5Popis=
 |MenoZlatéhoHora=
 |MenoZlatéhoHoraPopis=
 |MenoZlatéhoHora2=
 |MenoZlatéhoHora2Popis=
 |MenoZlatéhoHora3=
 |MenoZlatéhoHora3Popis=
 |MenoZlatéhoHora4=
 |MenoZlatéhoHora4Popis=
 |MenoZlatéhoHora5=
 |MenoZlatéhoHora5Popis=
 |InéMeno=
 |InéMenoPopis=
 |MenoTurín=
 |MenoTurínKartuša=
 |MenoTurínČíslo=
 |MenoTurínPopis=
 |MenoAbydos=
 |MenoAbydosČíslo=
 |MenoAbydosPopis=
 |MenoSakkára=
 |MenoSakkáraČíslo=
 |MenoSakkáraPopis=
 |MenoKarnak=
 |MenoKarnakKartuša=
 |MenoKarnakČíslo=
 |MenoKarnakPopis=
 |MenoPalermoSerech=
 |MenoPalermoKartuša=
 |MenoPalermoČíslo=
 |MenoPalermoPopis=
 |GréckeFormy=
 |LatinskéFormy=
 |InéFormy=
 |Manželka=
 |Manželky=
 |Potomkovia=
 |Otec=
 |Matka=
 |Hrobka=
 |Kenotaf=
 |Predchodca=
 |Nástupca=
 |Poznámky=
}}
Parametre sú vyznačené tučne, hodnoty kurzívou, predvolené hodnoty sú v zátvorkách.

Farby

 • FarbaPozadiaSvetlá: (#FFFFDE) Farba pozadia tabuľky.
 • FarbaPozadiaTmavá: (#FFCC00) Farba pozadia názvu.
 • FarbaNázvu: (#993300) Farba názvu tabuľky (prvý riadok, obyčajne rovnaký ako názov stránky).
 • FarbaČiar: (#FFCC00) Farba orámovaní a čiarových prvkov.

Základné parametre

 • ŠírkaTabuľky: (350px) Šírka tabuľky. Je potrebné pridávať za číslom jednotky (px, %, em). Je možná hodnota auto, vtedy sa šírka tabuľky prispôsobí najširšiemu elementu, ktorý obsahuje.
 • Názov: (meno stránky) Alternatívny názov tabuľky.
 • Obrázok: Meno obrázku, bez ďalších parametrov
 • ŠírkaObrázku: (200px) Šírka obrázku. Je potrebné pridávať za číslom jednotky (px, %, em). Šírka obrázku je nezávislá na šírke tabuľky, pokiaľ je menšia.
 • PopisObrázku: Texty riadok pod obrázkom, ktorý ho popisuje.
 • Dynastia: (povinný parameter) Príslušná dynastia. Text je možný aj s odkazom.
 • ObdobiePanovania: (povinný parameter) Obdobie panovania faraóna. Obyčajne najviac akceptované datovanie (napr. Beckerath alebo Shaw).
 • AltObdobiaPanovania: Alternatívne datovania vlády (napr. Baines & Málek, Schneider alebo Parker).
 • DĺžkaPanovania: Ak je známe časové rozpätie panovania faraóna (obyčajne v rokoch).

Varianty vlastného mena

 • VlastnéMeno: Najčastejčie vlastné meno v hieroglyfoch (<hiero> reťazec). Zobrazí sa v kartuši.
 • VlastnéMenoPrefix: (<hiero>G39-N5</hiero>) Titul mena v hieroglyfoch (<hiero> reťazec). Zobrazí sa pred kartušou. Len pre špeciálne prípady, napr. titulatúra Hyksósov.
 • VlastnéMenoPopis: Jeho transkribcia, transliterácia v zátvorkách, príp. preklad. Text sa môže deliť na riadky pomocou <br /> html tagu.
 • VlastnéMenoPrefixPopis: ((Reov syn)) Preklad titulu mena. Zobrazí sa pred jeho vlastným popisom. Len pre špeciálne prípady.
 • VlastnéMeno2..VlastnéMeno5: Ostatné varianty vlastného mena v hieroglyfoch (<hiero> reťazec). Zobrazia sa v kartuši.
 • VlastnéMeno2Prefix..VlastnéMeno5Prefix: (<hiero>G39-N5</hiero>) Tituly variantov mien v hieroglyfoch, pozri VlastnéMenoPrefix.
 • VlastnéMeno2Popis..VlastnéMeno5Popis: Popis variantov, pozri VlastnéMenoPopis.
 • VlastnéMeno2PrefixPopis..VlastnéMeno5PrefixPopis: ((Reov syn)) Preklady titulov variantov, pozri VlastnéMenoPrefixPopis.

Varianty trónneho mena

 • TrónneMeno: Najčastejčie trónne meno v hieroglyfoch (<hiero> reťazec). Zobrazí sa v kartuši.
 • TrónneMenoPrefix: (<hiero>M23:t-L2:t</hiero>) Titul mena v hieroglyfoch (<hiero> reťazec). Zobrazí sa pred kartušou. Len pre špeciálne prípady.
 • TrónneMenoPopis: Jeho popis, pozri VlastnéMenoPopis.
 • TrónneMeno2..TrónneMeno5: Ostatné varianty trónneho mena v hieroglyfoch (<hiero> reťazec). Zobrazia sa v kartuši.
 • TrónneMeno2Prefix..TrónneMeno5Prefix: (<hiero>M23:t-L2:t</hiero>) Tituly mien v hieroglyfoch, pozri TrónneMenoPrefix.
 • TrónneMeno2Popis..TrónneMeno5Popis: Popis variantov, pozri VlastnéMenoPopis.

Varianty Hrovho mena

 • HorovoMeno: Najčastejčie Horovo meno v hieroglyfoch (<hiero> reťazec). Zobrazí sa v serechu.
 • HorovoMenoPrefix: (<hiero>G5</hiero>) Titul mena v hieroglyfoch (<hiero> reťazec). Zobrazí sa pred serechom. Len pre špeciálne prípady.
 • HorovoMenoPopis: Jeho popis, pozri VlastnéMenoPopis.
 • HorovoMenoPrefixPopis: ((Hor)) Preklad titulu mena, pozri VlastnéMenoPrefixPopis.
 • HorovoMeno2..HorovoMeno5: Ostatné varianty Horovho mena v hieroglyfoch (<hiero> reťazec). Zobrazia sa v serechu.
 • HorovoMeno2Prefix..HorovoMeno5Prefix: (<hiero>G5</hiero>) Tituly variantov mien v hieroglyfoch, pozri HorovoMenoPrefix.
 • HorovoMeno2Popis..HorovoMeno5Popis: Popis variantov, pozri VlastnéMenoPopis.
 • HorovoMeno2PrefixPopis..HorovoMeno5PrefixPopis: ((Hor)) Preklady titulov variantov mien, pozri HorovoMenoPrefixPopis.

Varianty Sutechovho mena

 • SutechovoMeno: Sutechovo meno v hieroglyfoch (<hiero> reťazec). Zobrazí sa v serechu. Vyskytuje sa zriedkavo.
 • SutechovoMenoPopis: Jeho popis, pozri VlastnéMenoPopis.
 • SutechovoMeno2: Iný variant Sutechovho mena v hieroglyfoch (<hiero> reťazec). Zobrazí sa v serechu. Takmer sa nevyskytuje.
 • SutechovoMeno2Popis: Jeho popis, pozri VlastnéMenoPopis.

Varianty mena Sutecha a Hora

 • MenoHoraSutecha: Horovo a Sutechovo meno v hieroglyfoch (<hiero> reťazec). Zobrazí sa v serechu. Vyskytuje sa veľmi zriedkavo.
 • MenoHoraSutechaPopis: Jeho popis, pozri VlastnéMenoPopis.
 • MenoHoraSutecha2: Iný variant Horovho a Sutechovho mena v hieroglyfoch (<hiero> reťazec). Zobrazí sa v serechu. Takmer sa nevyskytuje.
 • MenoHoraSutecha2Popis: Jeho popis, pozri VlastnéMenoPopis.

Varianty mena Oboch paní

 • MenoObochPaní: Najčastejčie meno Oboch paní v hieroglyfoch (<hiero> reťazec).
 • MenoObochPaníPopis: Jeho popis, pozri VlastnéMenoPopis.
 • MenoObochPaní2..MenoObochPaní5: Ostatné varianty mena Oboch paní v hieroglyfoch (<hiero> reťazec).
 • MenoObochPaní2Popis..MenoObochPaní5Popis: Popis variantov, pozri VlastnéMenoPopis.

Varianty mena Zlatého Hora

 • MenoZlatéhoHora: Najčastejčie meno Zlatého Hora v hieroglyfoch (<hiero> reťazec).
 • MenoZlatéhoHoraPopis: Jeho popis, pozri VlastnéMenoPopis.
 • MenoZlatéhoHora2..MenoZlatéhoHora5: Ostatné varianty mena Zlatého Hora v hieroglyfoch (<hiero> reťazec).
 • MenoZlatéhoHora2Popis..MenoZlatéhoHora5Popis: Popis variantov, pozri VlastnéMenoPopis.

Varianty mien uvedené v zoznamoch kráľov

 • MenoTurín: Meno na Turínskom zozname kráľov (<hiero> reťazec). Zobrazí sa bez kartuši.
 • MenoTurínKartuša: Meno na Turínskom zozname kráľov (<hiero> reťazec). Zobrazí sa s kartušou.
 • MenoTurínČíslo: Poradové číslo mena na zozname.
 • MenoTurínPopis: Transkripcia, transliterácia v zátvorkách, príp. preklad, druh mena, atď.
 • MenoAbydos: Meno na Abydoskom zozname kráľov (<hiero> reťazec). Zobrazí sa s kartušou.
 • MenoAbydosČíslo: Poradové číslo mena na zozname.
 • MenoAbydosPopis: Popis, pozri MenoTurínPopis.
 • MenoSakkára: Meno na Sakkárskom zozname kráľov (<hiero> reťazec). Zobrazí sa s kartušou.
 • MenoSakkáraČíslo: Poradové číslo mena na zozname.
 • MenoSakkáraPopis: Popis, pozri MenoTurínPopis.
 • MenoKarnak: Meno na Karnackom zozname kráľov (<hiero> reťazec). Zobrazí sa bez kartuše. Vyskytuje sa v zozname raz.
 • MenoKarnakKartuša: Meno na Karnackom zozname kráľov (<hiero> reťazec). Zobrazí sa s kartušou.
 • MenoKarnakČíslo: Poradové číslo mena na zozname.
 • MenoKarnakPopis: Popis, pozri MenoTurínPopis.
 • MenoPalermoSerech: Meno na Palermskej doske (<hiero> reťazec). Zobrazí sa v serechu.
 • MenoPalermoKartuša: Meno na Palermskej doske (<hiero> reťazec). Zobrazí sa s kartušou.
 • MenoPalermoČíslo: Poradové číslo mena na zozname.
 • MenoPalermoPopis: Popis, pozri MenoTurínPopis.

Iné varianty mena

 • InéMeno: Iný spôsob zápisu mena, napr. obrázok.
 • InéMenoPopis: Popis mena.

Iné antické formy mien

 • GréckeFormy: Formy mien z gréckych prameňov alebo v gréckom zápise so zdrojom v zátvorkách.
 • LatinskéFormy: Formy mien z latinských prameňov so zdrojom v zátvorkách.
 • InéFormy: Iné formy mien z antických prameňov so zdrojom v zátvorkách.

Kráľovská rodina

 • Manželka alebo Manželky: Manželky panovníka.
 • Potomkovia: Potomkovia panovníka.
 • Otec: Otec panovníka.
 • Matka: Matka panovníka.

Hrob

 • Hrobka: Hrob, hrobka alebo chrám skutočného úložiska pozostatkov panovníka.
 • Kenotaf: Hrob, hrobka alebo chrám symbolického úložiska pozostatkov panovníka.

Dynastická línia

 • Predchodca: Najbližší predchodca faraóna na tróne.
 • Nástupca: Najbližší nástupca faraóna na tróne.

Iné

 • Poznámky: Priestor pre poznámky alebo iné texty.

Príklady

Komplexnejšia tabuľka

{{Infobox Faraón
|Názov = Amenhotep III.
|Obrázok = GD-EG-Louxor-109.JPG
|PopisObrázku = Socha Amenhotepa III. v múzeu v [[Luxor]]e
|Dynastia = [[18. dynastia (Egypt)|18. dynastia]]
|ObdobiePanovania = okolo 1388–1351 pred Kr.
|VlastnéMeno = <hiero>M17-Y5:N35:R4-X1:Q3</hiero>
|VlastnéMenoPopis = Amenhotep (''{{Unicode|imn ḥtp}}'') <br/>
  Amon je spokojný
|TrónneMeno = <hiero>N5-C10-V30</hiero>
|TrónneMenoPopis = Nebmaatre (''{{Unicode|nb-m3ˁt-rˁ}}'') <br/>
  Pán Maat je Re
|HorovoMeno = <hiero>E1:D44-N28:G17-C10</hiero>
|HorovoMenoPopis = Kanechet Chaemmaat
  (''{{Unicode|k3-nḫt ḫˁ-m-m3ˁ}}'') <br/>
  Mocný býk, žiariaci ako Maat
|MenoObochPaní = <hiero>S29-Y5:N35:Y1-O4:Q3-G43-
  Y1:Z2-S29-W11:D21-V28-D36:N19</hiero>
|MenoObochPaníPopis = Semenchepu Segerechtaui
  (''{{Unicode|s-mn-hpw sgrh-t3.w(i)}}'') <br/>
  Ten, kto ustanovil zákon, ten kto utíšil obe zeme
|MenoZlatéhoHora = <hiero>O29:D36:F23-V28-
  A24-S22:X1*X1-G21-Z3</hiero>
|MenoZlatéhoHoraPopis = Aachepeš Huisettiu
  (''{{Unicode|ˁ3-ḫpš hwi-sttiw}}'') <br/>
  Ten, kto s veľkou silou pobil Aziatov
|GréckeFormy = Αμενωφις zv. Μέμνων ([[Manetho]]);
  Amenofis ([[Flavius Iosephus]])
|LatinskéFormy = Amenophis ([[Manetho]])
|Manželky = [[Teje]], Giluchepa, Taduchepa a niektoré ďalšie
|Potomkovia = [[Achnaton|Amenhotep]], Thutmose,
  Satamun, Eset, <br />Henuttanet, Smenchkare, Nebtah
|Otec = [[Thutmose IV.]]
|Matka = Mutenuia
|Hrobka = KV-23 v [[Údolie kráľov|Údolí kráľov]]
}}

Amenhotep III.

Socha Amenhotepa III. v múzeu v Luxore

Obdobie panovania
18. dynastia
okolo 1388–1351 pred Kr.

Vlastné meno

G39N5
M17Y5
N35
R4
X1
Q3

(Reov syn) Amenhotep (imn ḥtp)
Amon je spokojný

Trónne meno

M23
t
L2
t
N5C10V30

Nebmaatre (nb-m3ˁt-rˁ)
Pán Maat je Re

Horovo meno

G5
E1
D44
N28
G17
C10

(Hor) Kanechet Chaemmaat (k3-nḫt ḫˁ-m-m3ˁ)
Mocný býk, žiariaci ako Maat

Meno Oboch paní

G16
S29Y5
N35
Y1
O4
Q3
G43Y1
Z2
S29W11
D21
V28D36
N19

Semenchepu Segerechtaui (s-mn-hpw sgrh-t3.w(i))
Ten, kto ustanovil zákon, ten kto utíšil obe zeme

Meno Zlatého Hora

G8
O29
D36
F23
V28A24S22
X1 X1
G21Z3

Aachepeš Huisettiu (ˁ3-ḫpš hwi-sttiw)
Ten, kto s veľkou silou pobil Aziatov

Grécke formy menaΑμενωφις zv. Μέμνων (Manethó); Amenofis (Flavius Iosephus)
Latinské formy menaAmenophis (Manethó)
Manželka/yTeje, Giluchepa, Taduchepa a niektoré ďalšie
PotomkoviaAmenhotep, Thutmose, Satamun, Eset,
Henuttanet, Smenchkare, Nebtah
RodičiaThutmose IV. — Mutenuia
HrobkaKV-23 v Údolí kráľov

Jednoduchá tabuľka

{{Infobox Faraón
|Názov=
|Dynastia=2. dynastia
|ObdobiePanovania=okolo 2709–2682 (±25) pred Kr.
|MenoHoraSutecha=<hiero>N28-S42-S42</hiero>
|MenoHoraSutechaPopis=Chasechemuej (''ḫˁ-sḫm.wj'')
}}

Obdobie panovania
2. dynastia
okolo 2709–2682 (±25) pred Kr.

Meno Hora a Sutecha

G5E20
N28S42S42

(Hor-Sutech) Chasechemuej (ḫˁ-sḫm.wj)

Jednoduchá tabuľka s obrázkom na mieste mena

{{Infobox Faraón
|Názov=Škorpión I.
|Dynastia=[[0. dynastia]]
|ObdobiePanovania=5300–3000 (±300) pred Kr.
|InéFormy=Scorpion, Selk, Selkh, Skorpion
|InéMeno=[[Image:Hiero_L19.png|40px]]
|InéMenoPopis=Selk (?)
|Hrobka=[[Abydos]], U-j
}}

Škorpión I.

Obdobie panovania
0. dynastia
5300–3000 (±300) pred Kr.

Meno

Selk (?)

Iné formy menaScorpion, Selk, Selkh, Skorpion
HrobkaAbydos, U-j

Menej časté parametre

{{Infobox Faraón
|Názov=Hunej
|Dynastia=[[3. dynastia]]
|ObdobiePanovania=okolo 2599–2575 (±25) pred Kr.
|AltObdobiaPanovania=Schneider: 2690–2670; Shaw: 2637–2613
|VlastnéMeno=<hiero>H-A24-n:Z4:D40</hiero>
|VlastnéMenoPrefix=<hiero>sw-t:n-A44</hiero>
|VlastnéMenoPopis=Hunej (''ḥwni'')
|VlastnéMenoPrefixPopis=
|VlastnéMeno2=<hiero>sw-t:n-H</hiero>
|VlastnéMeno2Prefix=
|VlastnéMeno2Popis=Nisuthuj (''niswt-ḥwi'')
|VlastnéMeno2PrefixPopis=
|VlastnéMeno3=<hiero>hrw-nfr-kA</hiero>
|VlastnéMeno3Prefix=<hiero>sw-t:n</hiero>
|VlastnéMeno3Popis=Neferkare (''nfr-k3-rˁ'')
|VlastnéMeno3PrefixPopis=
|Poznámky=Quisque tortor nibh, … elementum sed.
}}

Hunej

Obdobie panovania
3. dynastia
okolo 2599–2575 (±25) pred Kr.
(Schneider: 2690–2670; Shaw: 2637–2613)

Vlastné meno

swt
n
A44
HA24n
Z4
D40

Hunej (ḥwni)

swt
n
H

Nisuthuj (niswt-ḥwi)

swt
n
hrwnfrkA

Neferkare (nfr-k3-rˁ)

Quisque tortor nibh, vulputate in feugiat eu, eleifend facilisis enim. Vivamus tellus orci, tempus vel interdum ac, venenatis at eros. Phasellus non ante quam, ut placerat nibh. Etiam faucibus, nibh ut sollicitudin pulvinar, nunc nunc mattis ligula, at venenatis arcu metus et lectus. Mauris nunc mauris, mollis laoreet varius eget, consequat id metus. Nam non gravida erat. Aenean vehicula condimentum risus, sit amet imperdiet erat varius et. Nunc vitae nulla turpis. Vivamus quam lacus, lacinia id sollicitudin vel, blandit sit amet mauris. Duis ut magna et erat pellentesque tempus. Donec accumsan commodo pellentesque. Praesent dapibus tempor leo, ut facilisis elit elementum sed.

Poznámka

Šablóna sa nezakladá na metašablóne {{Infobox}} kvôli vzájomnému konfliktu metašablóny a zobrazovacieho aparátu šablóny {{Hiero}}.

Pozri ajAk máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.