Šimoniovci

uhorský šľachtický rod

Šimoniovci (maď. Simonyi) je zemianska rodina pochádzajúca zo Šimonovian v Tekovskej župe (dnes súčasť Partizánskeho). Ako predikát si uvádzali zo Šimonovian a Varšian (maď. Simonyi és Varsányi). Za prapredka je považovaný Simon comes de Wossian, ktorý je spomínaný v roku 1242 aj so synmi ako majiteľ obce Wosyam (neskoršie Varšany, Kalinčiakovo, dnes súčasť Levíc). V roku 1411 dostali donáciu od kráľa Žigmunda Luxemburského, v ktorej im boli potvrdené majetky v Šimonovanoch a Varšanoch.[1]

Šimoniovci
KrajinaUhorsko
ZakladateľSimon comes de Wossian
Posledná hlava dynastieElemír Šimoni (1886-1935)
Rok zániku dynastie1971 (úmrtím Márie Lujzy Šimoniovej)
Štátna príslušnosťslovenská

Jeden z členov rodu, Ivan Šimoni bol opakovane zvolený za poslanca uhorského snemu.

Referencie upraviť

  1. SZLUHA, Márton. Bács-Bodrog, Csanád, Liptó, Nyitra, Udvarhely és Vas vármegyék nemes családjai. Zväzok Nyitra vármegye nemes családjai II. : L-Z. Budapest : Arcanum : Heraldika, 2005. [CD ROM]. ISBN 963 7374 14 0. Kapitola Simonyi, Simonyi és Varsány, s. 434-453. (maď.)

Externé odkazy upraviť

  • BABČANOVÁ, M.. Odkrývame tajomstvá Vodného hradu v Šimonovanoch : MIA – posledná z rodu Šimoniovcov. Tempo : Týždenník občanov okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou, 18.08.2008, roč. LXIX, čís. 32, s. 1, 5. Dostupné online [cit. 2013-02-18]. [nefunkčný odkaz]