Škrtiaca klapka

Škrtiaca klapka je typ klapky, ktorá sa používa pri zážihových motoroch pracujúcich s homogénnou zmesou na reguláciu množstva nasávaného vzduchu do motora. U týchto motorov je množstvo paliva dávkované úmerne k množstvu vzduchu, škrtiaca klapka teda priamo reguluje výkon motora. Takýto spôsob regulácie výkonu sa nazýva kvantitatívny. Jeho najväčšou nevýhodou je významný pokles účinnosti motora, najmä jej tepelnej zložky, so stupňom privretia škrtiacej klapky. To je dôvod prečo majú motory so škrtiacou klapkou vyššiu mernú spotrebu paliva, ako motory s kvalitatívnou reguláciou.

Škrtiaca klapka
Trojica škrtiacich klapiek pretekárskeho vozidla

Polohy škrtiacej klapkyUpraviť

  • Pri vypnutom motore, voľnobehu, alebo nútenom voľnobehu - plynový pedál je voľný, je škrtiaca klapka uzavretá resp. opretá o doraz škrtiacej klapky.
  • Pri plnom zaťažení motora - plynový pedál naplno zošliapnutý je škrtiaca klapka maximálne otvorená.
  • Pri čiastočnom zaťažení motora - plynový pedál v akejkoľvek inej polohe je škrtiaca klapka otvorená úmerne požadovanému výkonu motora.

Motory so škrtiacou klapkouUpraviť

Škrtiacu klapku možno nájsť pri benzínových motoroch resp. motoroch na ľahkoodpariteľné palivá s prípravou zmesi mimo valca. Pri starších, ktoré na prípravu zmesi využívajú karburátor, je škrtiaca klapka zabudovaná v jeho tele. Ak je karburátor viacstupňový, každý stupeň má svoju vlastnú škrtiacu klapku. Aj pri motoroch so vstrekovaním paliva pred nasávací ventil sa v nasávacom/plniacom potrubí nachádza škrtiaca klapka. V niektorých športových automobiloch, alebo pretekárskych špeciáloch bývajú škrtiace klapky jednotlivých vetiev nasávacieho potrubia hneď na jeho začiatku a celé teleso je vysunuté nad kapotu motora. Ovládanie takejto skupiny klapiek je spriahnuté.

Škrtiacu klapku majú aj plynové motory.

V poslednej dobe je na niektorých motoroch škrtiaca klapka nahradená variabilným časovaním ventilov, čo umožňuje regulovať motor bez pneumatických strát.[chýba zdroj]

ZdrojeUpraviť

  • TRNKA, Jaroslav; URBAN, Jaroslav. Spaľovacie motory. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1992. 568 s. ISBN 80-05-01081-8.