Absolútna hodnota (reálne a komplexné číslo) – Ostatné jazyky