Kostol svätého Jána Krstiteľa (Ribčev Laz) – Ostatné jazyky