Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa: Rozdiel medzi revíziami