Wikipédia:Odporúčania: Rozdiel medzi revíziami

Pridané info (zoznam Odpor.,Smern.,Konvenc.) zo stránky Wikipédia:Zásady (zmazané duplicitné veci, en zakomentované), doplnené Odporúčania podľa toho, kde je použitá Šablóna:Odporúčanie, štylistika + malé úpravy, rekat.
(úprava definície)
(Pridané info (zoznam Odpor.,Smern.,Konvenc.) zo stránky Wikipédia:Zásady (zmazané duplicitné veci, en zakomentované), doplnené Odporúčania podľa toho, kde je použitá Šablóna:Odporúčanie, štylistika + malé úpravy, rekat.)
{{Odporúčania a návody}}
'''Odporúčania''' zaznamenávajú konvencie, ktoré väčšina redaktorov považuje za užitočné pre fungovanie komunity a tvorbu encyklopédie. Sú obvykle výberom a uprednostnením jednej či niekoľkých z možných ciest na základe praktických skúseností a preferencií komunity. Pri porovnaní s Pravidlami[[Wikipédia:Pravidlá|pravidlami]] podliehajú častejším zmenám a hrajú v nich oveľa väčšiu úlohu príklady. V praxi z nich možno na základe dohody v diskusii robiť výnimky. Ak sú však v niektorej veci robené výnimky pravidelne, mal by byť tento fakt do odporúčania nakoniec včlenený.
 
Ak niektorý redaktor odporúčania dlhodobo nedodržuje, nie je tento fakt sám o sebe dôvodom na jeho penalizáciu. Aj činnosť nedodržiavajúca odporúčania môže byť pre projekt stále užitočná, aj keď nie natoľko, ako keby odporúčanie dodržiavané bolo.<br />
Na druhej strane, ak niekto nedodržuje odporúčanie tak, že to druhým sťažuje činnosť, dostane sa vo veci do sporu, je konfrontovaný s nesúhlasným postojom komunity, ale ani po poučení neustúpi a ďalej odporúčanie porušuje, môže byť také chovanie chápané ako prejav zlej vôle a penalizované. Rovnako býva penalizované, ak niekto úmyselne bráni druhým odporúčania dodržovať (napr. editačnou vojnou).
 
== Odporúčania ==
V nasledujúcich kapitolách sa nachádza zoznam odporúčaní, ktoré boli v slovenskej wikipédii schválené.
 
=== Odporúčania týkajúce sa správania sa ===
* [[Wikipédia:Predpokladajte dobré úmysly|Predpokladajte dobré úmysly]]: Ak nie sú silné dôvody pre opak, predpokladajte, že ľudia, ktorí na projekte pracujú, chcú pomôcť a nie škodiť.
* [[Wikipédia:Wikietiketa|Wikietiketa]]: Prispievatelia majú rôzne názory, postoje a pohľady na vec. Jednať s druhými s rešpektom je kľúčom k efektívnemu budovaniu encyklopédie.
* [[Wikipédia:WikiLáska|WikiLáska]]: Buďte kolegiálny a schopný vzájomného porozumenia napriek odlišným názorom a pohľadom na vec.
* [[Wikipédia:Zdvorilosť|Zdvorilosť]]: Buďte zdvorilý pri písaní komentárov, diskusných príspevkov a ďalších editáciach.
* [[Wikipédia:Žiadne osobné útoky|Žiadne osobné útoky]]: Neexistuje žiadne ospravdlnenie pre verbálne napadnutie iného redaktora. Nečiňte žiadne osobné útoky hocikde na Wikipédii.
* [[Wikipédia:Používateľské meno|Používateľské meno]]: Zvoľte si používateľské meno, pod ktorým chcete na wikipédii pracovať.
* [[Wikipédia:Stránka redaktora|Stránka redaktora]]: Na svoju redaktorskú stránku môžete uviesť fakty o sebe. Pamätajte však na to, že Wikipédia nie je sociálna sieť a blog.
* [[Wikipédia:Žiadosť o komentár]]
* [[Wikipédia:Riešenie konfliktov|Riešenie konfliktov]]: Existuje niekoľko možností, ako sa dajú riešiť vzniknuté konflikty.
* [[Wikipédia:Konflikt záujmov|Konflikt záujmov]]: Nepoužívajte Wikipédiu na propagáciu svojej osoby, svojej webovej stránky alebo svojej organizácie.
* [[Wikipédia:Nenarušujte Wikipédiu kvôli ilustrácii tvrdenia|Nenarušujte Wikipédiu kvôli ilustrácii tvrdenia]]: Aj keď si myslíte, že zastávate oprávnené stanovisko, rozvracanie je tým najmenej účinným spôsobom jeho ilustrácie a môže viesť k vášmu zablokovaniu.
* [[Wikipédia:Buďte láskaví k nováčikom|Buďte láskaví k nováčikom]]: Veľa nových prispievateľov nemá informácie o zásadách, pravidlách a odporúčaniach Wikipédie. Bez ohľadu na to, vždy berte do úvahy, že nováčikovia sa môžu stať trvalými členmi komunity, ktorá patrí k naším najväčším hodnotám.
* [[Wikipédia:Podpisujte svoje príspevky na diskusných stránkach|Podpisujte svoje príspevky na diskusných stránkach]]: Podpisujte sa pod všetky svoje príspevky na diskusných stránkach. Nepodpisujte sa pod príspevky v článkoch.
* [[Wikipédia:Žiadne právne hrozby|Žiadne právne hrozby]]: Nevyhrážajte sa ostatným redaktorom a už vôbec nie právnymi krokmi. Ak by ste tak konali, spôsobovali by ste vážne problémy
* [[Wikipédia:Blokovanie|Blokovanie]]: Je to jeden zo spôsobov, akým možno zakázať upravovať články používateľom, ktorí sa nevhodne správajú. Používa sa najmä na boj s vandalizmom, ochranu pred chybnými botmi a pri riešení neprijateľných používateľských mien.
* [[Wikipédia:Buďte neoblomní|Buďte neoblomní]]
* [[Wikipédia:Politika výnimiek|Politika výnimiek]]
 
===Správanie Odporúčania týkajúce sa obsahu ===
* [[Wikipédia:Autobiografia|Autobiografia]]: S výnimkou očividnej chyby, vyhýbajte sa písaniu alebo upravovaniu článkov o vlastnej osobe.
; [[Wikipédia:Predpokladajte dobré úmysly|Predpokladajte dobré úmysly]]: Ak nie sú silné dôvody pre opak, predpokladajte, že ľudia, ktorí na projekte pracujú, chcú pomôcť a nie škodiť.
* [[Wikipédia:Externé odkazy|Externé odkazy]]: Wikipédia nie je priestor pre reklamu ani zbierka externých odkazov.
; [[Wikipédia:Konflikt záujmov|Konflikt záujmov]]: Nepoužívajte Wikipôédiu na propagáciu seba, svojej webovej stránky alebo svojej organizácie.
* [[Pomoc:Obrázok|Obrázok]]: Obrázky použité v článku musia byť relevantné k predmetu encyklopedického hesla.
; [[Wikipédia:Nenarušujte Wikipédiu kvôli ilustrácii tvrdenia|Nenarušujte Wikipédiu kvôli ilustrácii tvrdenia]]:Aj keď si myslíte, že zastávate oprávnené stanovisko, rozvracanie je tým najmenej účinným spôsobom jeho ilustrácie a môže viesť k vášmu zablokovaniu.
* [[Wikipédia:Wikipedická významnosť|Významnosť]]: Predmetom článku sa muselo dostať podstatnej miery pozornosti, aby mohol byť zahrnutý do Wikipédie.
; [[Wikipédia:Wikietiketa|Wikietiketa]]:Prispievatelia majú rôzne názory, postoje a pohľady na vec. Jednať s druhými s rešpektom je kľúčom k efektívnemu budovaniu encyklopédie.
* [[Wikipédia:Významnosť (ľudia)|Významnosť (ľudia)]]
; [[Wikipédia:Buďte láskaví k nováčikom|Buďte láskaví k nováčikom]]:Veľa nových prispievateľov nemá informácie o zásadách, pravidlách a odporúčaniach Wikipédie. Bez ohľadu na to, vždy berte do úvahy, že nováčikovia sa môžu stať trvalými členmi komunity, ktorá patrí k naším najväčším hodnotám.
* [[Wikipédia:Spoľahlivé zdroje|Spoľahlivé zdroje]]: Toto odporúčanie reflektuje obsah zásady o [[Wikipédia:Overiteľnosť|overiteľnosti]]. V článkoch je nutné používať spoľahlivé zdroje.
; [[Wikipédia:Neprístojný obsah|Neprístojný obsah]]:Slová a obrázky, ktoré by typický čitateľ Wikipédie považoval za obscénne, vulgárne alebo inak urážlivé, je vhodné používať vtedy a len vtedy, keď by ich vynechanie ubralo článku na presnosti alebo výpovednej hodnote.
* [[Wikipédia:Žiadny vlastný výskum|Wikipédia nie je priestor pre zverejňovanie svojich nápadov]]: Odolajte pokušeniu písať o novej, veľkej veci, na ktorú ste prišli sami alebo so svojimi priateľmi (pozri zásadu [[Wikipédia:Žiadny vlastný výskum|Žiadny vlastný výskum]]).
; [[Wikipédia:Podpisujte svoje príspevky na diskusných stránkach|Podpisujte svoje príspevky na diskusných stránkach]]: Podpisujte sa pod všetky svoje príspevky na diskusných stránkach. Nepodpisujte sa pod príspevky v článkoch.
* [[Wikipédia:Encyklopedický štýl|Encyklopedický štýl]]: Encyklopedický štýl nie je slohové cvičenie ani rozprávanie, líši sa aj od štýlu novinových fejtónov a esejí.
; [[Wikipédia:Stránka redaktora|Stránka redaktora]]: Na svoju redaktorskú stránku môžete uviesť fakty o sebe. Pamätajte však na to, že Wikipédia nie je sociálna sieť a blog.
* [[Wikipédia:Vyhnite sa vyhýbavým slovám|Vyhnite sa vyhýbavým slovám]]: Vyhýbavé slová dávajú punc autoritatívneho tvrdenia bez toho, aby čitateľ dostal možnosť rozhodnúť sa, či sú zo spoľahlivého zdroja.
* [[Wikipédia:Zamknutá stránka|Zamknutá stránka]]: Stránky môžu zamykať správcovia slovenskej wikipédie, aby zabránili vandalizmu v článkoch.
* [[Wikipédia:Hlasovanie|Hlasovanie]]: Základné odporúčania k hlasovaniam.
 
=== Odporúčania týkajúce sa mazania stránok ===
''Pozri aj:''
* [[Wikipédia:Kritériá na rýchle zmazanie|Kritériá na rýchle zmazanie]]: Stránku možno označiť na rýchle zmazanie, ak spĺňa určité kritériá.
* [[:Kategória:Wikipédia: Odporúčania k správaniu sa]]
 
=== Odporúčania týkajúce sa upravovania stránok ===
=== Obsah ===
* [[Wikipédia:Buďte smelí pri úprave stránok|Buďte smelí pri úprave stránok]]: Wiki projekty sa rozvíjajú rýchlejšie, ak ľudia opravujú problémy, gramatiku, fakty a pod. Od každého očakávame, že bude smelý.
; [[Wikipédia:Autobiografia|Autobiografia]]: S výnimkou očividnej chyby, vyhýbajte sa písaniu alebo upravovaniu článkov o vlastnej osobe.
* [[Wikipédia:Žiadne otvorené proxy|Žiadne otvorené proxy]]
; [[Wikipédia:Externé odkazy|Externé odkazy]]: Wikipédia nie je priestor pre reklamu.
* [[Wikipédia:Vandalizmus|Vandalizmus]]
; [[Pomoc:Obrázok|Obrázok]]: Obrázky použité v článku musia byť relevantné k predmetu encyklopedického hesla.
* [[Wikipédia:Systém noviniek|Systém noviniek]]
; [[Wikipédia:Wikipedická významnosť|Významnosť]]: Predmetom článku sa muselo dostať podstatnej miery pozornosti, aby mohol byť zahrnutý do Wikipédie.
; [[Wikipédia:Spoľahlivé zdroje|Spoľahlivé zdroje]]: Toto odporúčanie reflektuje obsah zásady o [[Wikipédia:Overiteľnosť|overiteľnosti]]. V článkoch je nutné používať spoľahlivé zdroje.
; [[Wikipédia:Žiadny vlastný výskum|Wikipédia nie je priestor pre zverejňovanie svojich nápadov]]: Odolajte pokušeniu písať o novej, veľkej veci, na ktorú ste prišli sami alebo so svojimi priateľmi (pozri zásadu [[Wikipédia:Žiadny vlastný výskum|Žiadny vlastný výskum]]).
 
== Konvencie ==
''Pozri aj:''
'''Konvencia''' je určitá dohoda alebo zvyklosť týkajúca sa určitej oblasti. Na slovenskej wikipédii tiež platia určité konvencie, ktoré sú uvedené v tejto kapitole:
* [[:Kategória:Wikipédia: Odporúčania týkajúce sa obsahu]]
* [[Wikipédia:Konvencie pre názvoslovie|Konvencie pre názvoslovie]]: Táto smernica vysvetľuje konvencie, ktoré je vhodné alebo potrebné dodržiavať.
 
== Návody a štýl ==
===Mazanie===
* [[Wikipédia:Váš prvý článok|Váš prvý článok]]: Návod k niektorým dôležitým veciam, ktoré by ste mali vedieť pred tvorbou vášho prvého článku v encyklopédii.
; [[Wikipédia:Kritériá na rýchle zmazanie|Kritériá na rýchle zmazanie]]: Stránku možno označiť na rýchle zmazanie, ak spĺňa určité kritériá.
* [[Wikipédia:Štylistická príručka|Štylistická príručka]]: Odporúčania pre štylistickú úpravu článkov.
* [[Wikipédia:Ako napísať výborný článok|Ako napísať výborný článok]]: Odporúčania pre napísanie hodnotného článku.
* [[Wikipédia:Bot|Používanie botov]]
* [[Wikipédia:Zhrnutie úprav|Poskytujte zhrnutie úprav]]
* [[Wikipédia:Bežné chyby|Vyhýbanie sa bežným chybám]]: Iné užitočné rady
 
== Úvahy, názory a podnety k zamysleniu ==
===Upravovanie stránok===
* [[Wikipédia:Neprístojný obsah|Neprístojný obsah]]: Slová a obrázky, ktoré by typický čitateľ Wikipédie považoval za obscénne, vulgárne alebo inak urážlivé, je vhodné používať vtedy a len vtedy, keď by ich vynechanie ubralo článku na presnosti alebo výpovednej hodnote.
; [[Wikipédia:Buďte smelí pri úprave stránok|Buďte smelí pri úprave stránok]]:Wiki projekty sa rozvíjajú rýchlejšie, ak ľudia opravujú problémy, gramatiku, fakty a pod. Od každého očakávame, že bude smelý.
* [[Wikipédia:Uvádzanie zdrojov|Uvádzajte zdroje]]: Nasmerujte čitateľa na spoľahlivé odkazy (a správne ich uveďte)
* [[Wikipédia:Odstráňte osobné útoky]]
 
<!--
===Konvencie===
* [[:en:Wikipedia:Contribute what you know or are willing to learn about|Contribute what you know or are willing to learn about]]
;[[Wikipédia:Konvencie pre názvoslovie|Konvencie pre názvoslovie]]: Táto smernica vysvetľuje konvencie, ktoré je vhodné alebo potrebné dodržiavať.
* [[:en:Wikipedia:Make omissions explicit|Make omissions explicit]]
 
* [[:en:Wikipedia:Build the web|Build the web]]
===Návody a štýl===
* [[:en:Wikipedia:Accountability|Be accountable]]
; [[Wikipédia:Váš prvý článok|Váš prvý článok]]: Návod k niektorým dôležitým veciam, ktoré by ste mali vedieť pred tvorbou vášho prvého článku v encyklopédii.
* [[:en:Wikipedia:Username|No offensive usernames]]
; [[Wikipédia:Encyklopedický štýl|Encyklopedický štýl]]: Encyklopedický štýl nie je slohové cvičenie ani rozprávanie, líši sa aj od štýlu novinových fejtónov a esejí.
* [[:en:Wikipedia:Autobiography|Don't create articles about yourself]]
; [[Wikipédia:Štylistická príručka|Štylistická príručka]]: Odporúčania pre štylistickú úpravu článkov.
* [[:en:Wikipedia:Talk page guidelines|General Talk page guidelines]]
; [[Wikipédia:Ako napísať výborný článok|Ako napísať výborný článok]]: Odporúčania pre napísanie hodnotného článku.
* [[:en:Wikipedia:Guide to writing better articles|Guide to writing better articles]]
; [[Wikipédia:Vyhnite sa vyhýbavým slovám|Vyhnite sa vyhýbavým slovám]]: Vyhýbavé slová dávajú punc autoritatívneho tvrdenia bez toho, aby čitateľ dostal možnosť rozhodnúť, či sú zo spoľahlivého zdroja.
* [[:en:Wikipedia:Explain jargon|Explain jargon]]
* Deal appropriately with [[:en:Wikipedia:patent nonsense|patent nonsense]]
* [[:en:Wikipedia:State the obvious|State the obvious]]
* [[:en:Wikipedia:Verifiability|Verifiability]]: ensure information cited is verifiable if needed (this does not mean it is "official", rather it refers to others' ability to confirm it exists and is as stated)
* [[:en:Wikipedia:Avoid statements that will date quickly|Avoid statements that will date quickly]]
* [[:en:Wikipedia:Stay on topic|Stay on topic]]
* [[:en:Wikipedia:Warn readers about spoilers|Warn readers about spoilers]]
* [[:en:Wikipedia:Make articles useful for readers|Make articles useful for readers]] (and consider the audience in writing)
* [[:en:Wikipedia:Check your facts|Check your facts]]
* Guidelines for using [[Wikipédia:Talk pages|Talk pages]]
* [[:en:Wikipedia:Avoid peacock terms|Avoid peacock terms]]
* [[:en:Wikipedia:Avoid weasel terms|Avoid weasel terms]] (disputed)
* [[:en:Wikipedia:Avoid self-references|Avoid self-references]]
* [[:en:Wikipedia:Words to avoid|Avoid POV phrases]]
* [[:en:Wikipedia:Algorithms on Wikipedia|Algorithms on Wikipedia]]
* [[:en:Wikipedia:Summaries|Avoid lengthy, separate summaries of movies and books]]
* [[:en:Wikipedia:Don't include copies of primary sources|Don't include copies of primary sources]]
* [[:en:Wikipedia:Follow highlighting conventions|Follow highlighting conventions]]
* [[:en:Wikipedia:Make only links relevant to the context|Consider the context when making links]]
* [[:en:Wikipedia:Use subheadings sparingly|Use subheadings sparingly]]
* [[:en:Wikipedia:Use short sentences and lists|Use short sentences and lists]]
* [[:en:Wikipedia:Don't use line breaks|Don't use line breaks]]
* [[:en:Wikipedia:One-sentence paragraphs|Avoid one-sentence paragraphs]]
* [[:en:Wikipedia:Subpages|Do not use subpages]]
* Choosing appropriate grouping technique(s): [[Wikipédia:Categories, lists, and series boxes]]
* By ''grouping technique'':
** [[:en:Wikipedia:List|Lists]]
** [[:en:Wikipedia:Categorization|Categories]], and other articles in [[:Kategória:Wikipedia categorization]]
** [[:en:Wikipedia:Navigational templates|Series boxes]] (or: ''navigational templates'')
-->
 
{{Zásady a odporúčania Wikipédie}}
 
[[Kategória:Wikipédia:Wikipolitika|Zásady Wikipédie]]
 
[[en:Wikipedia:List of guidelines]]
21 063

úprav