Cesta (stavba): Rozdiel medzi revíziami

poriadok a sprehľadnenie definičnej časti
d (→‎Referencie: šablóna)
(poriadok a sprehľadnenie definičnej časti)
'''Cesta''' môže byť:
*v širšom zmysle: a) akýkoľvek upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov<ref>{{beliana|2|cesta|525}}</ref><ref>cesta. In: '' [[Krátky slovník slovenského jazyka]]'', 2003 [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=kssj4 dostupné online]</ref>, b) [[pozemná komunikácia]] (t. j. [[účelová komunikáciadiaľnica]] + [[miestna komunikácia]] +, cesta v užšom zmysle (- pozri bod nižšie, vrátane [[rýchlostná cesta|rýchlostnej cesty]]), +[[miestna komunikácia]] alebo [[diaľnicaúčelová komunikácia]])<ref>cesty. In: ''[[Encyklopédia Slovenska|Encyklopédia Slovenska 1. zväzok A{{--}}D]]''. Bratislava: Veda, 1977. S. 317 </ref><ref>§1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.</ref> - v tomto zmysle sa ako synonymum pozemnej komunikácie sa výraz cesta používa aj v zákone č. 3158/19962009 Zb. o premávke nacestnej pozemných komunikáciách (ako legislatívna skratka)premávke,<ref>§2, ods. 1 zákona č. 3158/19962008 Zb.</ref> ako aj v hovorovo aj v cestárskej praxi (porovnaj výrazy ''číslo cesty, cestná premávka, cestná sieť, cestmajster'' a ďalšie, v ktorých slovo ''cesta'' a od neho odvodené označujú akúkoľvek pozemnú komunikáciu)
*v užšom zmysle (podľa cestného zákona,<ref>§1 t.jods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.,</ref> a podľa STN 73 6100): [[pozemná komunikácia]] iná než diaľnica, miestna komunikácia alebo účelová komunikácia.<ref>§1 ods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.</ref>, t. j. „cestná komunikácia“ [=“pozemná''cestná komunikácia určená na premávku cestných vozidiel prevažne v extraviláne, ktorej charakteristickým znakom je spevnená vozovka s krajnicou“]'', ktorá je „určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením“<ref name=STN>STN 73 6100, dostupné online [http://www.cdb.sk/sk/cestna-siet-SR/Charakteristika-a-rozdelenie.alej], prístup 2017-06-20</ref>
*v najužšom zmysle (pravdepodobne bohemizmusčeštine<ref>Porovnaj napr. prvú definíciu uvedenú v hesle „cesta“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka (cesta je definovaná ako pozemná komunikácia) a v Slovníku spisovného jazyka českého (cesta je definovaná ako úzka pozemná komunikácia pre chodcov a malé povozy)</ref>): miestna alebo účelová komunikácia nižšieho rádu, ktorá je buď nespevnená alebo je spevnená (len) nezhutneným materiálom<ref> cesta in: Slovník územního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731] (resp. http://www.uur.cz/slovnik2/slovnik-ur-20161201.pdf 39), prístup 2017-06-23 </ref><ref>ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic z roku 1965, dostupné online [http://cemba.eu/csn-73-6110-nazvoslovi-silnic-a-dalnic-868-d] (Poznámka: Táto norma už od roku 1984 nie je platná; v českých ani slovenských zneniach normy od roku 1984 sa už definícia cesty v tomto najužšom význame nenachádza, ale nie je ani priamom nahradená inou definíciou)</ref>
 
==Terminológia ==
1 125

úprav